Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Brunonki 2019

E-mail

There are no translations available.

Kolejne Brunkonki 

 

4 - 6 października 2019 r.

 

tym razem Staniątki u ss. Benedyktynek 

 

 

sl279034

 

SL279030

 

SL278993

  

 sl279000

 

sl279045 

 

sl279025

 

 

 

Dzisiaj, 28 grudnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Młodzianków, męczenników (12 czytań)

 

 

sw mlodziankow

 

 

MODLITWA (z tercji)

Módlmy się.

Boże nasz Ojcze, Święci Młodzinkowe ponieśli chwalebną śmierć dla Chrystusa.

Daj nam, o to pokornie prosimy, aby nasze życie było  świadectwem wiary,

którą wyznajemy naszymi ustami. Przez Jezusa Chrystusa...

 

Więcej o: św. Młodziankach

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 27 grudnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Jana, Ewangelisty i Apostoła (12 czytań)

 

 

s john apostle

 

 

MODLITWA (z tercji)

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty ujawniłeś  św. Janowi Apostołowi tajemnice swojego Słowa,

za jego wstawiennictwem prosimy, abyśmy poprzez modlitwę i refleksję

mogli zrozumieć mądrość, której uczył. Przez Jezusa Chrystusa...

 

Więcej o: św. Janie Ewangeliście

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 26 grudnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Szczepana, pierwszego męczennika, uroczystość

 

 

szczepan

 

 

MODLITWA (do prywatnego odmawiania)

Módlmy się.

Boże, naucz nasmiłości nieprzyjaciół, za przykładem św Szczepana,

pierwszego z twoich męczenników, który wiedział, że trzeba prosić o przebaczenie

dla swoich oprawców. Przez Jezusa Chrystusa...

 

Więcej o: św. Szczepanie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 25 grudnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Narodzenie Pańskie, uroczystość

 

nativity gentle

 

 

MODLITWA (z nony)

Módlmy się.

Panie Boże, nasz Ojcze, przydaj nam wiary, nadziei i miłości,

w dniu, w którym świętujemy narodziny Twojego Syna.

Prosimy pokornie, pomóż nam przejść spokojnie przez próby życia, tu na ziemi

i doprowadzić nas do wiecznego wiecznego szczęścia, w niebie. O to prosimy ...

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Page 10 of 23