Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 23 lutego

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Polikarpa, męczennika i kapłana (3 czytania)

 

st polycarp

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Wszechświata, Ty dałeś swojemu wybranemu, biskupowi Polikarpowi

przywilej bycia  zaliczonym  do grona świętych,

którzy oddali swoje życie jako wierni świadkowie Ewangelii.

Niech jego modlitwy, o to prosimy, dają nam odwagę,

by dzielić się z nim kielich cierpienia,

abyśmy również jak i św. Polikarp zostali włączeni do wiecznej chwały.

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
Więcej o: św. Polikarpie
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 22 lutego

There are no translations available.

w zakonie kartuskim

 

Katedry św. Piotra (3 czytania)

 

st peter

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie Boże, Ty pokazujesz , że możemy żyć razem

w jedności Twojego Kościoła,

zbudowanego skale świętego Piotra,

pokornie prosimy, daj nam ducha pokoju i braterskiej zgody,

tak, abyśmy mogli  całym sercem poświęcić się służeniu Tobie.

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 14 lutego

There are no translations available.

w zakonie kartuskim

 

Św. Cyryla, zakonnika i św. Metodego, kapłana, wspomnienie

 

cyril and methodius

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, światło Ewangelii narodom słowiańskich

zostało przakazne przez św Cyryla i Metodego.

Prosimy Cię otwórz nasze serca, abyśmy mogli  zrozumieć Twoją naukę

i pomóż nam stać się zjednoczonymi z Tobą w wierze.

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 10 lutego

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Scholastyki, dziewicy i męczennicy, wspomnienie

 

st scholastica

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, obchodzimy dzisiaj wspomnienie świętej Scholastyki,

za jej wstawiennictwem prosimy,

abyśmy jak i ona mogli również bezinteresowanie służyć Tobie  

by doświadczyć Twojej nieskazitelnej miłości.

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
Więcej o: św. Scholastyce
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 6 lutego

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

św. Pawła Miki i towarzyszy, męczenników, wspomnienie

 

 

san paolo miki

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Boże,  mocy szystkich Twoich świętych,

Ty przez cierpienie krzyża doprowadziłeś  Pawła Miki i jego towarzyszy

do radości życia wiecznego.

Prosimy pokornie, aby nasze modlitwy za ich wstawiennictwem

dały nam odwagę, aż do śmierci bycia wiernymi Tobie

w wyznawaniu naszej wiary.

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Page 2 of 21