Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 15 października

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Teresy od Jezusa, doktora, dziewicy i zakonnicy (12 czytań)

 

 

st teresa

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Nasz Zbawicielu, wysłuchaj naszym modlitw za przyczyną

św. Teresy od Jezusa, która wskazała kościołowi drogę ku niebańskiej doskonałości,

spraw o to pokornie prosimy, abyśmy mogli karmić się jej duchową nauką

i wzrastali w miłości do Ciebie.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Teresie od Jezusa

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 13 października

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

wszystkich świętych zakonu kartuskiego (12 czytań)

 

 

ikona1

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Nasz Ojcze, daj nam w ten dzień Świętych naszego zakonu,

byśmy podążali ich drogą, i kieruj naszymi sercami tak,

by nic nie rozpraszało nas na drodze ku Tobie.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 7 października

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Naszej Pani,

Najświętszej Marii Panny Różańcowej, wspomnienie

 

 

 

mb rancowa

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie, napełnij nasze serca swoją miłością,

bo za zwiastowaniem anielskim  zostało nam objawione

przyjście Twojego Syna Jezusa Chrystusa,

daj nam łaskę, abyśmy przez Jego mękę i śmierć,

za wstawiennictwem Naświętszej Maryi Panny,  

zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: NMP Różańcowej

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 6 października

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

 

Wielka uroczystość  

 

 

Św. Brunona z Kolonii,  naszego Ojca 

 

 

29400

 

 

MODLITWA (do prywatnego odmawiania)

 

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże,

Ty przygotowałeś mieszkania w niebie dla tych, którzy wyrzekają się świata.

Za wstawiennictwem naszego Założyciela, św Brunona z Kolonii,

dopomóż nam wiernie spełnić śluby naszej drogi,

byśmy bezpiecznie osiągneli to, co nam obiecałeś,

tym, którzy wytrwali w Twojej przyjaźni.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Brunonie z Kolonii

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 4 października

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Franciszka z Asyżu, świętego męża (3 czytania)

 

 

thest francis

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty natchnąłeś świętego Franciszka,

aby odzwierciedlał obraz Chrystusa

przez życie w ubóstwie i pokorze.

Pomóż i nam podążać pieszo za Twoim Synem, Jezusem Chrytusem,

śladami Franciszka z Asyżu,  naśladując jego radosną miłość.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Franciszku z Asyżu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie

 

 

 

 

Page 2 of 16