Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Zesłanie Ducha Świętego 2015

There are no translations available.

 

 pentecoste20stravronikita

"Jeden z Ojców Kościoła, Orygenes, w swojej homilii do Księgi Jeremiasza, odnosi pewne powiedzenie do Jezusa, nie zawarte wprawdzie w Piśmie Świętym, ale być może autentyczne, które brzmi w ten sposób: “Kto jest przy mnie, jest przy ogniu” (Omelia su Geremia L. I [III]). W Chrystusie bowiem mieszka pełnia Boga, który w Biblii porównywany jest do ognia. Zauważyliśmy przed chwilką, że ogień Ducha Świętego płonie, ale nie spala. Powoduje on jednakże przemianę, dlatego musi coś zniszczyć w człowieku, zgorzeliny, które go niszczą i przeszkadzają w jego relacjach z Bogiem i bliźnim. Ten skutek Bożego ognia chociaż nas trwoży, lękamy się być “zgorzałymi”, wolimy pozostać takimi jakimi jesteśmy. Zależy to od faktu, że często nasze życie ustawia się według logiki “mieć”, posiadania, a nie dawania się. Wiele osób wierzy w Boga, podziwia postać Jezusa Chrystusa, ale gdy przychodzi potrzeba utracenia czegoś z siebie, cofają się, lękają się wymagań wiary. Istnieje lęk przed rezygnacją z czegoś pięknego, do czego jesteśmy przywiązani; lęk przed tym, że pójście za Chrystusem pozbawi nas wolności, pewnych doświadczeń, jakichś części nas samych. Z jednej strony chcemy być z Jezusem, idąc za Nim blisko, a z drugiej lękamy się konsekwencji, jakie to ze sobą niesie."

 

Benedykt XVI, Homilia na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekolekcje Wielkopostne 2015

There are no translations available.

 

Ponieważ tym razem na rekolekcje  wielkopostne dojechało niewielu braci,

to Polska Fraternia św. Brunona była reprezentowana wśród Oblatów tynieckich

głównie przez swoją  ikonę.

 

 

sl275915

 

 

 

 

Spotkanie Polskiej Fraterni św. Brunona z Kolonii podczas rekolekcji wielkopostnych wspólnoty Oblatów w Tyńcu  27 – 29 marca  2015 r.

Pierwsze dziewięć miesięcy zażyłości z Maryją  głosi Ojciec Krzysztof  Gzella z Biskupowa

Kolorem czerwonym wyróżniono spotkania oraz modlitwy własne Polskiej Fraterni św. Brunona z Kolonii

  

Piątek, 27. 03. 2015

   10.00  Konferencja w Sali Paulus

   11.00   Msza Święta w kościele

   12.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

   12.50   Modlitwa południowa

   13.00   Obiad – przyjazd i zakwaterowanie pierwszych Braci

   14.00   Możliwość rozmowy w Lapidarium przy kawie i herbacie

   15.00   Godzina czytań

   16.00   Droga krzyżowa

   17.00   Konferencja w Sali Paulus

   18.00   Próba śpiewu

   18.30   Kolacja

   19.00   Nieszpory +Nieszpory naszej Pani

   20.15   Kompleta  + Kompleta naszej Pani

Sobota, 28. 03. 2015

     5.30  Jutrznia naszej Pani

     6.00   Jutrznia

     6.30  Czas na modlitwę osobistą – dowolna lektura kartuska

     7.00   Tercja naszej Pani +  Tercja

     7.30   Śniadanie

     9.00   Próba śpiewu – w tym czasie 8.00 – 10.00 – spotkanie własne PFSB

   10.00   Konferencja w Sali Paulus

   11.00   Msza Święta w kościele

   11.45   Przyjęcie do nowicjatu

   12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

   12.40   Seksta naszej Pani

    12.50   Modlitwa południowa

   13.00   Obiad

   13.45   Spotkanie z o. Włodzimierzem – w tym czasie  do 15.00 Spatiamentum PFSB

   15.00   Godzina czytań

   16.00   Konferencja w Sali Paulus

   17.00   Lectio divina w Sali Paulus

   18.00  Kolacja

   18.45  Nieszpory naszej Pani

   19.00  Nieszpory

   20.00  Kompleta naszej Pani

   20.15  Kompleta

   23.55 Matutina 

Niedziela, 29. 03. 2015

     7.30   Jutrznia naszej Pani + dowolna lektura kartuska

     8.20   Śniadanie

     9.00  Konferencja w Sali Paulus

   10.00  Tercja naszej Pani

   10.10   Modlitwa w ciągu dnia w kościele

   10.30 Msza św. konwentualna z błogosławieństwem o. Opata

   12.30   Spotkanie na zakończenie rekolekcji z o. Opatem w Sali Paulus

   13.00  Obiad

   13.45  Litania do św. Brunona z Kolonii – zakończenie rekolekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

Bł. DOMINIK Z PRUS OCart

There are no translations available.

images5zxvu2mx

 

Domenico di Prussia, Domenico di Treviri, Dominicus Borussus, Dominicus Carthusianus, Dominicus Eloinus, Dominikus von Preussen, Dominikus von Trier, Dominique de Prusse, Dominique de Trèves, Dominique le Charteux)

 

Urodzony ok. 1384 r. w Prusach, we wsi koło Gdańska, jako Dominik Helion. W 1393 r. jego matka, po śmierci ojca wysłała go do Gdańska, gdzie jego nauczycielem był dominikanin. Nie wiadomo, czy Dominik pochodził z rodziny polskiej, ale w każdym razie władał zarówno niemieckim, polskim, jak i łaciną, co potwierdza jego pobyt po 1400 r na studiach w Akademii Krakowskiej. Jak pisze o sobie, był to okres ganiania za niewiastami i hazardu w jego życiu. Bywał w Gnieźnie, Zgorzelcu i Pradze. Już w 1405 r. podczas pobytu w Pradze próbował bez powodzenia wstąpić do klasztoru kartuzów. W 1407 r. w okresie wielkopostnym, gdy próbował w kościele oczyścić się ze swoich grzechów, miała pojawić mu się osoba w niebieskiej szacie, biednie ubrana, której dał jako jałmużnę ostatni grosz. Tajemnicza postać, dziękując powiedziała, że w zamian za ten szczery dar otrzyma odpuszczenie swoich grzechów, a Dominik powiązał ją z Najświętszą Marią Panną. W 1409 r. został przyjęty do opactwa Św. Albana w Trierze (Trewirze), gdzie przeor Adolf z Essen praktykował średniowieczny, wywodzący się z pobożności cysterskiej, zwyczaj odmawiania pięćdziesiątek Ave Maria. Bł. Adolf z Essen, jako ćwiczenie duchowne zaleca Dominikowi odmówienie 50 Zdrowaś Mario, podejmuje modlitwę, która jednak wydaje mu się zbyt monotonna i nudna. Postanowił ją urozmaicić i nadał tej maryjnej modlitwie bardziej chrystologiczną treść. Ułożył 50 klauzul odnoszących się do wydarzeń związanych z życiem Jezusa Chrystusa, które dodawał po każdym odmawianym Ave Maria – po słowach benedictus fructus ventris tui, Jesus. Taki sposób modlitwy kształtuje się w opactwie trewirskim w latach 1410-1439 i szybko się rozprzestrzenia na inne klasztory kartuskie. Pomysł łączenia Zdrowaś Mario z ewangelicznymi wydarzeniami z życia Chrystusa staje się dla Dominika nowym źródłem siły duchowej. Bł. Adolf z Essen znając jego historię życia powierza mu funkcję ekonoma klasztoru, którą Dominik wzorowo sprawuje doprowadzając do jego rozkwitu. W czasie całego pobytu u Kartuzów pełnił też inne funkcje m.in. mistrza nowicjatu.W 1429 r. Bł. Adolf z Essen miał wizję Najświętszej Marii Panny w niebie, w towarzyszeniu chórów anielskich, które śpiewały Ave Maria, dodając klauzule ułożone przez Dominika, z których każda kończyła się zawołaniem Alleluia. Na imię Maryi aniołowie skłaniali głowę, zaś na imię Jezus przyklękali. Bł. Adolf z Essen uznał, że ci którzy będą modlili się w ten sposób, odniosą duchowe korzyści i uzyskają nagrodę w niebie. Opis wizji odczytano po jego śmierci w 1439 r. Zmarł 21 XII 1460 r. w Trierze nad Mozelą, w klasztorze Św. Albana.

 

 

ks. Marek Chmielewski W szkole Różańca Świętego. Wydawnictwo M, Kraków 2010

Wolfgang Achnitz: Das geistliche Schrifttum des Spätmittelalters, De Gruyter, Berlin 2011

 

 

 

 

 

 

 

O Autorze naszej ikony

There are no translations available.

 

 robert rumin 1

 

Robert Rumin- artysta malarz, urodzony w 1968 roku w Nowym Sączu.

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Uczestnik wielu wystaw i konkursów malarskich. W swoim malarstwie inspirowanym ikoną bizantyjską, stosuje śmiałe połączenie tematyki tradycyjnej z tematyką współczesną. "... spotkanie z ikoną przed kilku laty odmieniło moje pojęcie malarstwa i moje życie.


"Zgłębić tajemnice warsztatu i języka ikonografii, to wejść do innego świata, świata harmonii,
miłości i pokoju. Być po niewidzialnej stronie istnienia to cel, do którego można dążyć przez całe życie pracy twórczej. Być gotowym na chwilę, w której otworzą się oczy i ujrzysz wszystko to, co zawsze było zakryte, czego istnienie czułeś w najgłębszych pokładach swojego serca."

Robert Rumin

 

strona Roberta: http://www.robertrumin.republika.pl/

 

 

 

 

 

 

Sahara

There are no translations available.

 

 

 pustynia1

 

 

Tym, którzy ukochali medytację, z całego serca polecam wyprawę na Saharę, szczególnie egipską, to tu w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ojcowie pustyni organizowali ogrody kontemplacji.

Sahara egipska to miejsce, to doznanie odbiegające od naszej codzienności: palące słońce, wszędobylski piasek (chciało by się powiedzieć wszędopylski), suchość w gardle powodują łaknienie wody, zaś piękno tego miejsca pogłębia wewnętrzne pragnienie nieskończoności. Piękno saharyjskich przestrzeni powalio mnie na kolana. Modlitwa uwielbienia nieustająco wylewała się z mojego wnętrza. 

 

 pustynia2

 

Nic się tu nie zmarnuje; każdy najmniejszy odpadek zawierający jakiekolwiek organiczne związki jest natychmiast przetwarzany w kawałek łańcucha pokarmowego przez pustynną faunę: chrabąszcze skarabeusze, seledynowe jaszczurki i pustynne liski zwane fenkami. Nie udało mi się spotkać lwów i hien, choć podobno odwiedzają niektóre zakątki. To samo można powiedzieć o imponderabiliach emanujących zza każdej pustynnej wydmy - atmosfera panująca na niezmierzonych piaskach i kolorowych skałach jest pochłaniana przez owo tajemne miejsce we wnętrzu człowieka, dotyka wewnętrznej przestrzeni sacrum, zaś psychice daje finezyjną refleksję.

 

 pustynia3

 

Oazowi Mieszkańcy  nie robią wrażenia agresywnych fanatycznych ekstremistów islamskich, jak próbują ich kreować niektóre media. Są pogodni, przyjacielscy, mają czarne życzliwe oczy, uśmiechnięte twarze i są zawsze gotowi do pomocy. Modlą się do Allacha kilka razy w ciągu dnia. Są niezwykle ubodzy, wg naszych kryteriów żyją jak nędzarze, ale ta prostota codziennego bytowania jest tu przyjęta za normę. Wydaje się, że nie dostrzegają swojego ubóstwa. To niesamowite jak dokładnie myją całe ciało przed modlitwą, by boso w czystości stanąć w obliczu Miłosiernego. Przyszło mi na myśl powielenie tego „bosego” zwyczaju w naszych kościołach. W dobie pontyfiaktu papieża Franciszka ów pomysł wydaje się być racjonalny. 

 

PAX Jacek 

 

 

 

 

Page 15 of 21