Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Kolejne dni skupienia i modlitwy

There are no translations available.


Z wielką radością informujemy o dniach skupienia i modlitwy naszej wspólnoty u OO Kamedułów w Krakowie, w dniach 7 - 9 października br.
W czasie naszego spotkania zostanie poświęcona ikona św. Brunona. Będzie to ważne wydarzenie dla naszej wspólnoty.  
Jak zawsze, będzie też czas na wspólną modlitwę, matutinum, chwilę refleksji i poświęcenie Bogu i sobie czasu na indywidulną adorację i wyciszenie wewnętrzne. 

Piątek 7 października

         ok. 16.00 – przyjazd i zakwaterowanie
 16.30 – 16.40 – Litania do św. Brunona z Kolonii – rozpoczęcie rekolekcji  - wspólnie
 16.45 – 17.15 – kolacja w celi
 17.15 – 17.25 – Nieszpory naszej Pani  – małe Oficjum w celi
 17.30 – 18.00 – Nieszpory w kościele z O.O. Kamedułami
 18.00 – 18.30 – Spotkanie organizacyjne
 18.40 – 18.50 – Kompleta naszej Pani  – małe Oficjum w celi
 19.00 – 19.30 – Kompleta w kościele z O.O. Kamedułami
                             Silentium sacrum

 Sobota 8 października

 23.45 – 23.55 – Jutrznia naszej Pani  - małe Oficjum w celi
    0.00 – 1.00 – Matutinum  – modlitwa własna  wspólnoty
    1.00 – 5.20 – spoczynek
    5.20 – 5.30 – Pryma naszej Pani – małe Oficjum w celi
    5.30 – 5.45 – Pryma – indywidualnie w celi
    6.00 – 7.00 – Msza św. + Tercja w kościele z O.O. Kamedułami
    7.10 – 7.20 – Tercja naszej Pani – małe Oficjum celi
    7.30 – 8.00 – śniadanie w celi
    8.00 – 9.50 – Lectio divina w celi
10.00 – 12.00 – Uroczystość poświęcenia ikony Wspólnoty + agapa
12.00 – 12.15 – Seksta w kościele z O.O. Kamedułami
12.20 – 12.30 – Seksta naszej Pani – małe Oficjum w celi
12.30 – 14.15 – obiad + czas wolny
14.15 – 14.25 – Nona naszej Pani – małe Oficjum w celi
14.30 – 14.45 – Nona w kościele z O.O. Kamedułami
14.45 – 16.45 – Spatiamentum  ( lub spotkanie braterskie przy złej pogodzie)
16.45 – 17.15 – kolacja w celi
17.15 – 17.25 – Nieszpory naszej Pani  – małe Oficjum w celi
17.30 – 18.00 – Nieszpory  w kościele z O.O. Kamedułami
18.00 – 19.00 – Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele
19.00 – 19.20 – Kompleta  w kościele z O.O. Kamedułami
19.30 – 19.40 – Kompleta naszej Pani – małe Oficjum w celi
                             Silentium sacrum

 Niedziela 9 października

  23.45 – 23.55 – Jutrznia naszej Pani  - małe Oficjum w celi
      0.00 – 1.00 – Matutinum  – modlitwa własna  wspólnoty
      1.00 – 5.20 – spoczynek
      5.20 – 5.30 – Pryma naszej Pani – małe Oficjum w celi
      5.30 – 5.45 – Pryma indywidualnie w celi
      6.00 – 7.00 – Msza św. + Tercja w kościele z O.O. Kamedułami
      7.10 – 7.20 – Tercja naszej Pani – małe Oficjum w celi
      7.30 – 8.00 – śniadanie w celi
    8.00 – 11.00 – spotkanie braterskie - dyskusja
  11.15 – 11.25 – Seksta naszej Pani  – małe Oficjum w celi
  11.30 – 12.00 – Różaniec  w kościele z O.O. Kamedułami
  12.00 – 12.15 – Seksta  w kościele z O.O. Kamedułami
  12.15 – 12.45 – wspólny obiad
  12.45 – 14.00 – wspólna rekreacja (kawa, herbata, ciasto)
  14.15 – 14.30 – Litania do św. Brunona z Kolonii – zakończenie rekolekcji  – wspólnie

 

Hildegarda z Bingen

There are no translations available.

Salvatrix

Oszczepie winny,
diademie na królewskiej purpurze,
spoczywasz w zamknięciu,
niczym w baszcie obronnej.
Zielenisz się i kwitniesz na inny sposób
niż Adam, ojciec ludzkiego rodu.

Bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona!
Z Twego łona powstało inne życie
niż to, któego Adam dzieci swe pozbawił.

O kwiecie, ni rosa, ni kropla deszczu,
nie spadła na Ciebie,
ani wiatr nie zawiał ponad Tobą,
ale Boska wspaniałość
jako gałązkę najszalchetniejszą ukazała Ciebie. [...]

Lecz z Twego łona, o jutrzenko,
nowe słońce powstało,
które grzech Ewy wymazało
i stokroć więcej przyniosło błogosławieństw
niż Ewa zaszkodziła. [...]

Modlitwy Hildegardy z Bingen, tłum. K. Wiwer, Kraków 2008, s 98-99

Polska Fraternia św. Brunona ma już swoją ikonę

There are no translations available.sw_bruno_internet_2
 

Hildegarda z Bingen

There are no translations available.


Profetessa

Gdy my, nieszczęśliwi ludzie,
z pokolenia w pokolenie zawstydzeni
upadamy na pielgrzymim szlaku,
Ty wołasz nas jasnym głosem
i podnosisz z upadku.


Modlitwy Hildegardy z Bingen , tlum. K. Wiwer, Kraków 2008, s. 97


Nasze dni skupienia i modlitwy kwiecień 2011 plan

There are no translations available.

 

Piątek 1 kwietnia

         ok. 16.00 – przyjazd i zakwaterowanie
 16.30 – 16.40 – Litania do św. Brunona z Kolonii –
                           rozpoczęcie dni skupienia i modlitwy - wspólnie
 16.45 – 17.15 – kolacja w celi
 17.15 – 17.25 – Nieszpory naszej Pani  – małe Oficjum w celi
 17.30 – 18.00 – Nieszpory w kościele z O.O. Kamedułami
 18.00 – 18.30 – Spotkanie organizacyjne
 18.40 – 18.50 – Kompleta naszej Pani  – małe Oficjum w celi
 19.00 – 19.30 – Kompleta w kościele z O.O. Kamedułami


                             Silentium sacrum

 Sobota 2 kwietnia

23.45 – 23.55 – Jutrznia naszej Pani  - małe Oficjum w celi
    0.00 – 1.00 – Matutinum  – modlitwa własna  wspólnoty
    1.00 – 5.20 – spoczynek

    5.20 – 5.30 – Pryma naszej Pani – małe Oficjum w celi

    5.30 – 5.45 – Pryma – indywidualnie w celi
    6.00 – 7.00 – Msza św. + Tercja w kościele z O.O. Kamedułami
    7.10 – 7.20 – Tercja naszej Pani – małe Oficjum celi

    7.30 – 8.00 – śniadanie w celi
    8.00 – 9.00 – Lectio divina w celi
   9.10 - 10.00 -  Spotkanie formacyjno – modlitewne 
                          (Drabina mnichów wg Guigona II)
10.00 – 12.00 – Spotkanie z ks. Leszkiem  (w wariancie rozszerzonym do godz. 12.30)
12.00 – 12.15 – Seksta w kościele z O.O. Kamedułami
12.20 – 12.30 – Seksta naszej Pani – małe Oficjum w celi
12.30 – 14.15 – obiad + czas wolny
14.15 – 14.25 – Nona naszej Pani – małe Oficjum w celi
14.30 – 14.45 – Nona w kościele z O.O. Kamedułami
14.45 – 16.45 – Spatiamentum  ( lub spotkanie braterskie przy złej pogodzie)
16.45 – 17.15 – kolacja w celi
17.15 – 17.25 – Nieszpory naszej Pani  – małe Oficjum w celi
17.30 – 18.00 – Nieszpory  w kościele z O.O. Kamedułami
18.00 – 19.00 – Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele
19.00 – 19.20 – Kompleta  w kościele z O.O. Kamedułami
19.30 – 19.40 – Kompleta naszej Pani – małe Oficjum w celi


                             Silentium sacrum

 Niedziela 3 kwietnia

  23.45 – 23.55 – Jutrznia naszej Pani  - małe Oficjum w celi
      0.00 – 1.00 – Matutinum  – modlitwa własna  wspólnoty
      1.00 – 5.20 – spoczynek
      5.20 – 5.30 – Pryma naszej Pani – małe Oficjum w celi
      5.30 – 5.45 – Pryma indywidualnie w celi
      6.00 – 7.00 – Msza św. + Tercja w kościele z O.O. Kamedułami
      7.10 – 7.20 – Tercja naszej Pani – małe Oficjum w celi
      7.30 – 8.00 – śniadanie w celi
    8.00 – 11.00 – spotkanie braterskie - dyskusja
  11.15 – 11.25 – Seksta naszej Pani  – małe Oficjum w celi
  11.30 – 12.00 – Różaniec  w kościele z O.O. Kamedułami
  12.00 – 12.15 – Seksta  w kościele z O.O. Kamedułami
  12.15 – 12.45 – wspólny obiad
  12.45 – 14.00 – wspólna rekreacja (kawa, herbata, ciasto)
  14.15 – 14.30 – Litania do św. Brunona z Kolonii – 
                            zakończenie dni skupienia i modlitwy - wspólnie
 


 

Page 18 of 21