Dzisiaj, 22 lipca

There are no translations available.

 

 

w zakonie kartuskim

 

św. Marii Magdaleny i św. uczniów Chrystusa (12 czytań)

 

 s mary magdalene

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę

na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości,

spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem

i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego,

a także oglądali Go w Twojej chwale.

Przez Jezusa Chrystusa ... 

 

Więcej o św. Marii Magdalenie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne