Dzisiaj, 6 sierpnia

There are no translations available.

 

 w zakonie kartuskim

 

Święto Przemienia Pańskiego, uroczystość (12 czytań)

 

 

 carl bloch the transfiguration

 

MODLITWA

Módlmy się.

Wszechmocny Ojcze, dzisiaj objawił się Twój Syn, Jezus Chrystus,

Prorok obu testamentów, niech Twoja chwała  zaświta w naszych sercach

i przemieni nas, na Twój obraz i podobieństwo, abyśmy  dzięki tej przemianie 

osiągnęli życie wieczne.

 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Przemienia Pańskiego

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne