Plan Dni skupienia i modlitwy marzec 2010 r

There are no translations available.

 

Piątek 19 marca

        ok. 16.00 – przyjazd i zakwaterowanie
 16.30 – 16.40 – Litania do św. Brunona z Kolonii – rozpoczęcie rekolekcji  - wspólnie
 16.45 – 17.15 – kolacja w celi
 17.15 – 17.25 – Nieszpory naszej Pani  – małe Oficjum w celi
 17.30 – 18.00 – Nieszpory w kościele z O.O. Kamedułami
 18.00 – 19.00 – Droga Krzyżowa - wspólnie
 19.00 – 19.10 – Kompleta naszej Pani  – małe Oficjum w celi
 19.15 – 19.30 – Kompleta w kościele z O.O. Kamedułami
                           Silentium sacrum

 Sobota 20 marca 

  23.45 – 23.55 – Jutrznia naszej Pani  - małe Oficjum w celi
    0.00  –  1.00 – Matutinum  – modlitwa własna  wspólnoty
    1.00  –  5.00 – spoczynek
    5.00  –  5.10 – Pryma naszej Pani  – małe Oficjum w celi
    5.15  –  5.30 – Pryma – indywidualnie w celi
    5.45  –  5.55 – Tercja naszej Pani  – małe Oficjum w celi
    6.00  –  7.00 – Msza św. + Tercja w kościele z O.O. Kamedułami
    7.30  –  8.00 – śniadanie w celi
   8. 00  –  9.00 – Lectio divina w celi
   9.10  – 10.00 – Spotkanie formacyjno – modlitewne
                             (Drabina medytacji wg Guigona II)
  10.00 – 12.00 – Spotkanie z ks. Leszkiem + konferencja nt. modlitwy
  12.00 – 12.15 – Seksta w kościele z O.O. Kamedułami
  12.15 – 12.45 – Obiad w celi
  12.45 – 14.15 – Spatiamentum
  14.15 – 14.25 – Nona naszej Pani – małe Oficjum w celi

Niedziela 21 marca

  23.45 – 23.55 – Jutrznia naszej Pani  - małe Oficjum w celi
    0.00  –  1.00 – Matutinum  – modlitwa własna  wspólnoty
    1.00  –  5.00 – spoczynek
    5.00  –  5.10 – Pryma naszej Pani  – małe Oficjum w celi
    5.15  –  5.30 – Pryma – modlitwa indywidualna w celi
    5.45  –  5.55 – Tercja naszej Pani  – małe Oficjum w celi
    6.00  –  7.15 – Msza św. + Tercja w kościele z O.O. Kamedułami
    7.30  –  8.00 – śniadanie w celi
    8.00 – 11.00 – Spotkanie braterskie - dyskusja
  11.15 – 11.25 – Seksta naszej Pani  – małe Oficjum w celi
  11.30 – 12.00 – Różaniec  w kościele z O.O. Kamedułami
  12.00 – 12.15 – Seksta  w kościele z O.O. Kamedułami
  12.15 – 12.45 – wspólny obiad
  12.45 – 14.00 – wspólna rekreacja (kawa, herbata, ciasto)
  14.15 – 14.30 – Litania do św. Brunona z Kolonii
                           -  zakończenie spotkania   – wspólnie