Dzisiaj, 4 Listopada

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

św. Karola Boromeusza, kapłana, wspomnienie

 

carolus borromeus

 

MODLITWA

Módlmy się.

 Ojcze, zachować w swoich ludzi ducha, który wypełniał Karola Boromeusza.

Spraw, o to prosimy, Niech Kościół stale odnawia i ukazuje obraz Chrystusa

 a cały świat niech upodabniania się do Niego.

 Przez Jezusa Chrystusa ...

Więcej o: św. Karolu Boromeuszu Boromeuszu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne