Dzisiaj, 2 lutego

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Ofiarowanie Pańskie, uroczystość

 

ofiarowanie paskie

 

MODLITWA (do prywatnego odmawiania)

Módlmy się.

 

Wszechmogący Ojcze, Jezus Chrystus,
Twój Syn dla nas stał się człowiekiem
 i został przedstawiony w świątyni.
Prosimy, aby Chrystus pomógł uwolnić
nasze serca od grzechu
i doprowadzić nas do Ciebie.
 
Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne