Hildegarda z Bingen

There are no translations available.

Salvatrix

Oszczepie winny,
diademie na królewskiej purpurze,
spoczywasz w zamknięciu,
niczym w baszcie obronnej.
Zielenisz się i kwitniesz na inny sposób
niż Adam, ojciec ludzkiego rodu.

Bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona!
Z Twego łona powstało inne życie
niż to, któego Adam dzieci swe pozbawił.

O kwiecie, ni rosa, ni kropla deszczu,
nie spadła na Ciebie,
ani wiatr nie zawiał ponad Tobą,
ale Boska wspaniałość
jako gałązkę najszalchetniejszą ukazała Ciebie. [...]

Lecz z Twego łona, o jutrzenko,
nowe słońce powstało,
które grzech Ewy wymazało
i stokroć więcej przyniosło błogosławieństw
niż Ewa zaszkodziła. [...]

Modlitwy Hildegardy z Bingen, tłum. K. Wiwer, Kraków 2008, s 98-99