Dzisiaj, 29 czerwca

There are no translations available.

 

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Piotra i Pawła, Apostołów, uroczystość

 

 piotr i pawe

 

MODLITWA (prywatna modlitwa)

Módlmy się.

 

Boże nasz Ojcze, Ty dajesz nam radość z okazji święta Apostołów Piotra i Pawła,

za których pośrednictwem Kościół po raz pierwszy otrzymał wiarę,

udziel Twojemu Kościołowi siły i wierności ich nauczania.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Piotrze i Pawle, Apostołach

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne