O nas

Nasze kalendarium

O nas

There are no translations available.2.04.2006 r. Niedziela

Pierwsze spotkanie członków powstającej wpólnoty (Paweł, Marek, Krzysztof) na peronie Dworca Centralnego w Warszawie. Wspólny przejazd do Choszczówki (letni dom śp. Prymasa Tysiąclecia, Instytut Prymasowski) na spotkanie z s. Bruną ze wspólnoty eremitów żyjących duchowością św. Brunona.

15 – 17.09. 2006 r.

Pierwsze dni skupienia i modlitwy w Tyńcu

2006


17.10.2006 r.

Rozpoczęcie oficjalnej modlitwy za Grande Chartreuse

17.02.2007 r.

Pierwsze Matutinum przez Skype – transmisja między Łodzią i Warszawą

27 – 29.04.2007 r.

Dni skupienia i modlitwy w Gidlach – przyjęcie przez aklamację Karty Wspólnoty.
20071– 3.02.2008 r.

Drugie dni skupienia i modlitwy w Tyńcu


3 – 5.10.2008 r.

Dni skupienia i modlitwy u OO. Kamedułów, Kraków Bielany
2008


20 – 22.03.2009 r.

Dni skupienia i modlitwy u OO. Kamedułów, Kraków Bielany


2 – 4.10.2009 r.

Dni skupienia i modlitwy u OO. Kamedułów, Kraków Bielany – pierwsze spotkanie z kapłanem opiekunem Wspólnoty ks. Leszkiem.

18.03.2010 r.

Uruchomienie strony interentowej www.pustynnicy.pl

19 – 21.03.2010 r.

Dni skupienia i modlitwy u OO. Kamedułów, Kraków Bielany

8 - 10.10.2010 r.

 

Dni skupienia i modlitwy u OO. Kamedułów, Kraków Bielany

 

1 - 3.04.2011 r.

 

Dni skupienia i modlitwy u OO. Kamedułów, Kraków Bielany

 

7 - 9.10.2011 r.

 

Dni skupienia i modlitwy u OO. Kamedułów, Kraków Bielany

 

23 - 25.03.2012 r.

 

Dni skupienia i modlitwy w Tyńcu, Kraków

 

6 - 7.10.2012 r.

 

Dni skupienia i modlitwy w Tyńcu, Kraków

 

22 - 24.03.2013 r.

 

Rekolekcje Oblatów Tynieckich (prowadził O. M. Nawara, OSB

oraz spotkanie własne Fraterni, Tyniec, Kraków

 

04.2014 r.

 

Rekolekcje indywidualne Erem Sebrnej Góry, Kraków 

 

4 - 5.10.2014 r.

 

Dni skupienia i modlitwy w Tyńcu, Kraków

 

 

27 - 29.03.2015 r.

 

sl275903

 

Dni skupienia i modlitwy wspólnie z Oblatami Tynieckimi, Kraków

 

 

 
 

O nas

There are no translations available.


            Gdy w drugiej połowie XI wieku nasz święty Patriarcha Brunon z Kolonii założył wspólnotę eremitów w Grande Chartreuse, stała się ona zaczynem, z którego wyrósł Zakon istniejący w Kościele po dzień dzisiejszy. (link do oficjalnej strony Zakonu) Trzeba było jednak stosownego czasu – bez mała tysiąca lat – aby powstały wspólnoty ludzi świeckich pragnących żyć duchowością eremityzmu kartuskiego. „Dla Pana tysiąc lat jest jak jeden dzień.” Na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa powstały i rozwijają się trzy wspólnoty świeckich żyjące duchem św. Brunona. Jedną z nich jesteśmy my, członkowie „Polskiej Fraterni św. Brunona z Kolonii.”

 

             Formowanie Fraterni rozpoczęło się wiosną 2004 r. Obecnie liczy ona dziesięciu członków mieszkających w różnych częściach Polski. Wspólnota – co warto pamiętać – jest na obecnym etapie swojego rozwoju wyłącznie wspólnotą modlitwy. Jej członkowie poświęcają się samotniczej modlitwie benedyktyńską Liturgią Godzin z elementami liturgii Kartuzów. (Internetowa Liturgia Godzin) Szczególnie ceniona jest wśród członków Wspólnoty nocna modlitwa mnisza – Matutinum. Istnieje możliwość odmawiania jej wspólnie dzięki połączeniom Skype`a. W celu zachowania więzi wspólnotowych członkowie zobowiązali się do uczestnictwa dwa razy w roku w Dniach Skupienia i Ciszy. Są one niezmiennie organizowane w Eremie O.O. Kamedułów na Srebrnej Górze pod Krakowem.(Dni skupienia i modlitwy) „Polska Fraternia św. Brunonapozostaje w kontakcie z Ojcem Przeorem Grande Chartreuse, od którego otrzymała cenne wskazówki oraz błogosławieństwo i zezwolenie na korzystanie z kartuskich tekstów liturgicznych w takim zakresie, w jakim Zakon udostępnia je światu. (list Ojca Przeora Grande Chartreuse). Fraternia posiada podstawowy zbiór obowiązków, które wypełniają jej członkowie, zawarty w „Karcie Wspólnoty” (do pobrania w pdf) stworzonej na użytek wewnętrzny i przyjętej przez aklamację. Na obecnym etapie nie posiada Rady ani Przełożonego. Ponieważ Fraternia jest w początkowym stadium swej organizacji nie posiada także asystenta kościelnego oraz statusu stowarzyszenia wiernych świeckich w rozumieniu kan. 298-329 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Trwają natomiast usilne starania o sfinalizowanie takowego statusu.

 

             My członkowie wspólnoty żyjemy w rodzinach. Wykonujemy różne zawody. Mieszkamy w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Świdniku. Jesteśmy w różnym wieku. Najmłodszy z nas rozpoczął właśnie studia. Najstarszy przekroczył pięćdziesiątkę i z wolna szykuje się do roli dziadka. Pragniemy na wzór wspólnot trzeciozakonnych” (dominikańskich, franciszkańskich, karmelitańskich, Oblatury św. Benedykta) stać się w przyszłości – jeśli taka będzie wola Boża - zaczynem duchowości pustynnej oraz liturgii kartuskiej w życiu naszych rodzin, środowisk zawodowych i wszędzie w środowiskach świeckich, gdzie z natury rzeczy nie mogą dotrzeć Ojcowie Kartuzi.

 

            Jeżeli zatem Drogi Czytelniku Pan przyprowadził Cię na naszą stronę i słyszysz głos wzywający na Pustynię, możesz wraz z nami stać się „ojcem założycielem” nowej wspólnoty katolickiej w Kościele polskim. Napisz do nas. W miarę naszych umiejętności odpowiemy na Twoje pytania i zaprosimy na najbliższe Dni Skupienia i Ciszy.            Każdy z członków ma zapewnioną prywatność, aby móc w spokoju i ciszy modlić się w czasie, gdy świat śpi i bez zgody każdego żadne dane teleadresowe nie mogą być nikomu udostępniane. (kontakt)Przez wstawiennictwo Patronów Kartuzji –
Najświętszej Maryi Panny,
św. Jana Chrzciciela
oraz św. Brunona z Kolonii

powierzamy Cię Jedynemu Panu Pustyni Jezusowi Chrystusowi.

 

Członkowie „Polskiej Fraterni św. Brunona"

Ewa, Tomasz, Jacek, Łukasz, Marek, Mateusz, Karol, ks. Bartosz, Krzysztof