O nas

O nas

O nas

           Gdy w drugiej połowie XI wieku nasz święty Patriarcha Brunon z Kolonii założył wspólnotę eremitów w Grande Chartreuse, stała się ona zaczynem, z którego wyrósł Zakon istniejący w Kościele po dzień dzisiejszy. (link do oficjalnej strony Zakonu) Trzeba było jednak stosownego czasu – bez mała tysiąca lat – aby powstały wspólnoty ludzi świeckich pragnących żyć duchowością eremityzmu kartuskiego. „Dla Pana tysiąc lat jest jak jeden dzień.” Na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa powstały i rozwijają się trzy wspólnoty świeckich żyjące duchem św. Brunona. Jedną z nich jesteśmy my, członkowie „Polskiej Fraterni św. Brunona z Kolonii.”

 

             Formowanie Fraterni rozpoczęło się wiosną 2004 r. Obecnie liczy ona dziesięciu członków mieszkających w różnych częściach Polski. Wspólnota – co warto pamiętać – jest na obecnym etapie swojego rozwoju wyłącznie wspólnotą modlitwy. Jej członkowie poświęcają się samotniczej modlitwie benedyktyńską Liturgią Godzin z elementami liturgii Kartuzów. (Internetowa Liturgia Godzin) Szczególnie ceniona jest wśród członków Wspólnoty nocna modlitwa mnisza – Matutinum. Istnieje możliwość odmawiania jej wspólnie dzięki połączeniom Skype`a. W celu zachowania więzi wspólnotowych członkowie zobowiązali się do uczestnictwa dwa razy w roku w Dniach Skupienia i Ciszy. Są one niezmiennie organizowane w Eremie O.O. Kamedułów na Srebrnej Górze pod Krakowem.(Dni skupienia i modlitwy) „Polska Fraternia św. Brunonapozostaje w kontakcie z Ojcem Przeorem Grande Chartreuse, od którego otrzymała cenne wskazówki oraz błogosławieństwo i zezwolenie na korzystanie z kartuskich tekstów liturgicznych w takim zakresie, w jakim Zakon udostępnia je światu. (list Ojca Przeora Grande Chartreuse). Fraternia posiada podstawowy zbiór obowiązków, które wypełniają jej członkowie, zawarty w „Karcie Wspólnoty” (do pobrania w pdf) stworzonej na użytek wewnętrzny i przyjętej przez aklamację. Na obecnym etapie nie posiada Rady ani Przełożonego. Ponieważ Fraternia jest w początkowym stadium swej organizacji nie posiada także asystenta kościelnego oraz statusu stowarzyszenia wiernych świeckich w rozumieniu kan. 298-329 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Trwają natomiast usilne starania o sfinalizowanie takowego statusu.

              My członkowie wspólnoty żyjemy w rodzinach. Wykonujemy różne zawody. Mieszkamy w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Świdniku. Jesteśmy w różnym wieku. Najmłodszy z nas rozpoczął właśnie studia. Najstarszy przekroczył pięćdziesiątkę i z wolna szykuje się do roli dziadka. Pragniemy na wzór wspólnot trzeciozakonnych” (dominikańskich, franciszkańskich, karmelitańskich, Oblatury św. Benedykta) stać się w przyszłości – jeśli taka będzie wola Boża - zaczynem duchowości pustynnej oraz liturgii kartuskiej w życiu naszych rodzin, środowisk zawodowych i wszędzie w środowiskach świeckich, gdzie z natury rzeczy nie mogą dotrzeć Ojcowie Kartuzi.

             Jeżeli zatem Drogi Czytelniku Pan przyprowadził Cię na naszą stronę i słyszysz głos wzywający na Pustynię, możesz wraz z nami stać się „ojcem założycielem” nowej wspólnoty katolickiej w Kościele polskim. Napisz do nas. W miarę naszych umiejętności odpowiemy na Twoje pytania i zaprosimy na najbliższe Dni Skupienia i Ciszy.

            Każdy z członków ma zapewnioną prywatność, aby móc w spokoju i ciszy modlić się w czasie, gdy świat śpi i bez zgody każdego żadne dane teleadresowe nie mogą być nikomu udostępniane. (kontakt)

Przez wstawiennictwo Patronów Kartuzji –
Najświętszej Maryi Panny,
św. Jana Chrzciciela
oraz św. Brunona z Kolonii

powierzamy Cię Jedynemu Panu Pustyni Jezusowi Chrystusowi.

Członkowie „Polskiej Fraterni św. Brunona"

Ewa, Tomasz, Jacek, Łukasz, Marek, Mateusz, Karol, ks. Bartosz, Krzysztof