Aktualności

w zakonie kartuskim

św. Marcina z Tours, Biskupa (12 czytań)

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze, przez swoje życie i śmierć  św. Marcin z Tours
 
ofiarował Ci uwielbienie i chwałę.
 
Prosimy odnów w naszych sercach moc Twojej miłości,
 
aby ani śmierć, ani życie nie oddzielają nas od Ciebie.
 
O to prosimy...

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Page 1 of 4