Aktualności

8 grudnia

w zakonie kartuskim

Niepokalane Poczęcie MNP, uroczystość

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze, Ty przygotowałeś Dziewicę Maryję,
 
aby była godną Matką Twojego Syna.
 
Pozwoliłeś też jej wcześniej uczestniczyć w zbawieniu,
 
które Chrystus miał przynieść przez swoją śmierć,
 
i zachowałeś bezgrzeszną od pierwszej chwili jej poczęcia.
 
Pomóż nam przez Jej modlitwy żyć w Twojej obecności bez grzechu.
 
O to prosimy ...
 

Więcej o: Niepokalanym Poczęciu NMP

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

7 grudnia

w zakonie kartuskim

św. Ambrożego, doktora i biskupa, (3 czytania)

MODLITWA

Módlmy się:

Panie, Ty uczyniłeś świętego Ambrożego
 
wybitnym nauczycielem wiary katolickiej
 
i dałeś mu przydomek apostoła.
 
Wzbudź w swoim Kościele więcej przewodników według własnego serca,
 
aby prowadzili nas z odwagą i mądrością.
 
O to prosimy...

Więcej o: św. Ambrożym

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

3 grudnia

w zakonie kartuskim

św. Franciszka Ksawerego, prezebitera, wspomnienie

MODLITWA

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, przez głoszenie Franciszka Ksawerego
 
przyprowadziłeś do siebie wiele narodów.
 
Daj gorliwość o wiarę tym wszystkim,
 
którzy w ciebie wierzą, aby twój Kościół mógł radować się
 
ciągłym wzrostem na całym świecie.
 
O to prosimy...
 

Więcej o: św. Franciszku Ksawerym

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 30 listopada

w zakonie kartuskim

św. Andrzeja, Apostoła

MODLITWA

Módlmy się:

Panie, w swojej dobroci wysłuchaj naszych próśb. 
Ty powołałeś Apostoła Andrzeja, aby głosił Ewangelię
i prowadził twój Kościół w wierze.
Spraw, niech zawsze będzie naszym przyjacielem Twojej obecności,
aby nam pomóc w codziennej modlitwie.
O to prosimy...
 

Więcej o: św. Andrzeju

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 25 listopada

w zakonie kartuskim

Bł. Beatrycze, dziewicy i zakonnicy (3 czytania)

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze, błogosławiona Beatrycze
była dziewicą pochłoniętą miłością,
naśladując mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dzięki  Jej modlitwom i za jej przykładem możemy
dojść do wiecznej chwały, uczestnicząc na ziemi w cierpieniach
Twojego Syna, który żyje i króluje...
 
Więcej o: Bł. Beatrycze

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

Dzisiaj, 24 listopada

w zakonie kartuskim

św. Andrzeja Dung-Lac, Prezbitera, i Towarzyszy wspomnienie

MODLITWA

Módlmy się:

Panie Boże nasz, źródło i źródło wszelkiego ojcostwa,
Ty, który dałeś Świętym męczennikom Andrzejowi i jego towarzyszom
łaskę wierności Krzyżowi Twego Syna aż do przelania krwi,
udziel nam za ich wstawiennictwem łaski, abyśmy wiedzieli,
jak głosić swoją miłość innym, byśmy mogli nazywać się 
synami Bożymi i byli nimi prawdziwie.
Przez Jezusa Chrystusa...

Więcej o: św. Andrzeju Dung-Lac i Towarzyszach

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 22 listopada

w zakonie kartuskim

św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, (3 czytania)

 

MODLITWA

Módlmy się: 

Ojcze, święta Cecylia ucieszyła Cię siłą,
która okazała w męczeństwie
i w zachowaniu piękna swego dziewictwa.
Idąc za Jej przykładem, pomóż nam pokonać
 naszych niewidzialnych wrogów
i trzymać się mocno Twojego Syna,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
 
Więcej o: św. Cecylii

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 21 listopada

w zakonie kartuskim

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny (12 czytań)

 

MODLITWA

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, pomóż nam naśladować pokorę Maryi Dziewicy,
która okazała się Twoją służebnicą nie tylko przez swoje słowa,
ale przez całe swoje życie, ponieważ poświęciła się całkowicie Tobie,
zanim poczęła Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
 

Więcej o: Ofiarowaniu NMP

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 17 listopada

w zakonie kartuskim

św. Hugona z Lincoln,  zakonnika i Biskupa, (12 czytań)

 

MODLITWA

Módlmy się:

Panie Boże, przyozdobiłeś św. Hugona
wybitnymi cnotami i darem czynienia cudów.
Spraw, Obyśmy nauczyli się naśladować Jego cnoty
i zachęcał nas swoim przykładem.
O to prosimy...
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 13 listopada

w zakonie kartuskim

Wspomnienie wszystkich zmarłych naszych założycieli i braci zakonu kartuskiego (3 czytania)

 

MODLITWA

 Ojcze, źródło przebaczenia i zbawienia dla całej ludzkości,

wysłuchaj naszej modlitwy.

Niech przez modlitwy Maryi zawsze dziewicy

nasi bracia i siostry, którzy odeszli z tego świata,

wejdą do twego Królestwa,

aby dzielić wieczne szczęście ze wszystkimi świętymi.

O to prosimy...

 
Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 12 listopada

w zakonie kartuskim

św. Jozofata Kuncewicza, męczennika i Biskupa,  wspomnienie

 

MODLITWA

Módlmy się:

Panie Boże, napełnij swój Kościół Duchem,
który dał świętemu Jozafatowi odwagę,
by oddać życie za swój lud.
Niech przez Jego modlitwy Twój Duch
uczyni nas silnymi i chętnymi
do ofiarowania naszego życia
za naszych braci i siostry.
O to prosimy...
 

Więcej o: św. Jozofacie

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 11 listopada

w zakonie kartuskim

św. Marcina z Tours, Biskupa (12 czytań)

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze, przez swoje życie i śmierć  św. Marcin z Tours
ofiarował Ci uwielbienie i chwałę.
Prosimy, odnów w naszych sercach moc Twojej miłości,
aby ani śmierć, ani życie nie oddzielają nas od Ciebie.
O to prosimy...
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 10 listopada

w zakonie kartuskim

św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła (3 czytania)

MODLITWA

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, nigdy nie pozwalasz,
aby moc piekielna przemogła Twój Kościół,
zbudowany na skale apostoła Piotra.
Niech modlitwy papieża Leona Wielkiego sprawią,
że będziemy wierni Twojej prawdzie i bezpieczni w Twoim pokoju.
O to prosimy...
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 9 listopada

w zakonie kartuskim

rocznica poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie

 

MODLITWA

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, z żywych kamieni,
z Twojego narodu wybranego,
budujesz wieczną świątynię dla Twojej chwały.  
Pomnażaj duchowe dary, które dajemy naszemu Kościołowi,
aby wierny lud mógł nadal wzrastać w nowej i wiecznej Jerozolimie.
O to prosimy ...
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 4 listopada

w zakonie kartuskim

św. Karola Boromeusza Biskupa, wspomnienie

 

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze, zachowaj w swoim ludzie ducha,
który napełnił Karola Boromeusza.
Niech wasz Kościół będzie nieustannie odnawiany
i ukazuje światu obraz Chrystusa,
upodabniając się do Niego.
Przez Jezusa ...
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 2 listopada

w zakonie kartuskim

Dzień Zaduszny

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych,  (3 czytania)

 

MODLITWA

z dnia 

Więcej o: Dzień Zaduszny

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

dzisiaj, 1 listopada

w zakonie kartuskim

Uroczystość Wszystkich Świętych 

 

MODLITWA (z seksty)

Módlmy się:

Wszechmocny i wiecznie żywy Boże,
ty dajesz nam radość, gdy obchodzimy
święto na cześć wszystkich Twoich świętych.
Tak jak w tym życiu cieszymy się, że o nich pamiętamy,
tak i  radujmy się na zawsze,
widząc ich w Twoim królestwie. O to prosimy...
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 28 października

w zakonie kartuskim

św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów (12 czytań)

MODLITWA

Módlmy się:

Panie, Ty objawiłeś się nam poprzez głoszenie 
 
przez Twoich Apostołów Szymona i Judę.
 
Spraw o to prosimy abyśmy czcili ich wieczną chwałę,
 
postępując coraz bardziej ku dobru,
 
i niech sama ta uroczystość zwiększa nasz postęp.
 
Przez Jezusa Chrystusa...
 

Więcej o: św. Szymonie i Judzie Tadeuszu

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 21 października

w zakonie kartuskim

św. Hilariona, pustelnika (3 czytania)

MODLITWA

Módlmy się:

Nasz Panie i nasz Boże, 
Ty powołałeś świętego Hilariona,
aby znalazł w Tobie schronienie, opuszczając świat. 
Spraw, abyśmy przez Jego modlitwy z czystym sercem 
szli za Tobą, nasz Panie Jezu Chryste, 
który żyjesz i królujesz... 
 

Więcej o: Żywot św. Hilariona

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Żywot św. Hilariona

Żywot Hilariona został napisany przez Hieronima w 390 roku w Betlejem. Jego celem było dalsze ascetyczne życie, któremu był oddany. Zawiera, wśród wielu legendarnych, niektóre stwierdzenia, które wiążą go z prawdziwą historią, a w każdym razie jest ciekawym zapisem stanu ludzkiego umysłu w 4 wieku. Teoria zapoczątkowana w Niemczech, że był to rodzaj romansu religijnego, wydaje się pozbawiona fundamentów. Być może, w intencji Hieronima, był to wkład w historię kościoła, którego napisanie zaproponował, ale nigdy nie wykonał. (Zob. Żywot Malchusa, ok. 1).

  1. Zanim zacznę pisać żywot błogosławionego Hilariona, proszę o pomoc Ducha Świętego, który w nim mieszkał, aby Ten, który obdarzył świętego swoimi cnotami, obdarzył mnie taką mocą mowy, aby je opowiedzieć, aby moje słowa były adekwatne do jego czynów. Cnota tych, którzy dokonali wielkich czynów, jest ceniona proporcjonalnie do zdolności, z jaką była chwalona przez ludzi geniusza. Aleksander Wielki Macedoński, o którym Daniel mówi jako o baranie, panterze lub kozie, gdy dotarł do grobu Achillesa, zawołał Szczęśliwą Młodość! Mieć przywilej wielkiego herolda swojej wartości, czyli oczywiście Homera. Ja jednak muszę opowiedzieć historię życia i rozmowy człowieka tak znanego, że nawet Homer, gdyby tu był, albo zazdrościłby mi tematu, albo okazał się mu nierówny. Prawdą jest, że ten święty człowiek Epifaniusz, biskup Salaminy Cyprze, który miał wiele stosunku z Hilarionem, przedstawił swoje pochwały w krótkim, ale szeroko rozpowszechnionym liście. Jednak jedną rzeczą jest chwalenie zmarłych w kategoriach ogólnych, a inną jest opowiadanie o ich charakterystycznych cnotach. I tak, podejmując dzieło rozpoczęte przez Niego, raczej mu służymy niż zło: gardzimy znęcaniem się nad niektórymi, którzy, tak jak kiedyś dyskredytowali mojego bohatera Paulusa, teraz być może zdyskredytują Hilariona; tych pierwszych krytykowali za jego samotne życie; mogą znaleźć winę u tego ostatniego za jego stosunek ze światem; ten był zawsze poza zasięgiem wzroku, dlatego myślą, że nie istniał;  drugi był widziany przez wielu, dlatego uważa się, że nie ma żadnego związku. To jest właśnie to, co ich przodkowie faryzeusze robili w dawnych czasach! Nie byli zadowoleni (Mateusz 11:18) Jan poszczący na pustyni, ani z naszego Pana i Zbawiciela w zatłoczonym tłumie, jedząc i pijąc. Ale przyłożę rękę do pracy, którą postanowiłem i pójdę dalej, zamykając uszy na szczekanie psów Scylli.
  2. Miejscem urodzenia Hilariona była wioska Thabatha, położona około pięciu mil na południe od Gazy, miasta Palestyny. Jego rodzice byli bałwochwalcami i dlatego, jak to się mówi, róża rozkwitła na cierniu. Przez nich powierzono mu opiekę gramatyka w Aleksandrii, gdzie, o ile pozwalał na to jego wiek, dawał dowody niezwykłych zdolności i charakteru; i w krótkim czasie przysiągł wszystkim i stał się znakomitym mówcą. Co ważniejsze niż to wszystko, wierzył w Pana Jezusa i nie rozkoszował się szaleństwem cyrku, krwią areny, ekscesami teatru: cała jego przyjemność była w zgromadzeniach Kościoła.
Read More

Dzisiaj, 18 października

w zakonie kartuskim

św. Łukasza, Apostoła i Ewangelisty (12 czytań)

MODLITWA

Módlmy się: 

Ojcze, to w Ewangelii św. Łukasza objawiasz
 
tajemnicę swojej miłości do ubogich.
 
Pomóż nam zachowywać Twoje
 
nowe przykazanie miłości
 
i stawać się żywymi znakami Twojej dobroci pośród ludzi.
 
Przez Jezusa Chrystusa ...
 

Więcej o: św. Łukaszu 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

 

Dzisiaj, 15 października

w zakonie kartuskim 

św. Teresy od Jezusa, dziewicy i Doktora Kościoła (12 czytań)

 

MODLITWA

Módlmy się: 

Boże, nasz Zbawicielu, wysłuchaj naszej modlitwy, 
 
kiedy radujemy się w święto św. Teresy.
 
Posilaj nas Jej niebiańskim przesłaniem i spraw,
 
abyśmy stale wzrastali w miłości do Ciebie.
 
Przez Jezusa Chrystusa ...
 

Więcej o: św. Teresie od Jezusa

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 17 października

w zakonie kartuskim

św. Ignacego z Antiochii, biskupa i męczennika (3 czytania)

 

MODLITWA

Módlmy się:

Wszechmocny i zawsze żywy Boże,
 
Ty ożywiasz swój Kościół heroicznym świadectwem wszystkich,
 
którzy oddają życie za Chrystusa.
 
Spraw, aby zwycięstwo św. Ignacego Antiocheńskiego
 
przyniosło nam Twoją zgodę na nieustanną pomoc,
 
ponieważ przyniosło to mu wieczną chwałę.
 
Przez Jezusa Chrystusa...
 

Więcej o: św. Ignacym Antiocheńskim 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 7 października

w zakonie kartuskim 

Naszej Pani Różańcowej (wspomnienie)

MODLITWA

Módlmy się: 

Panie, napełnij nasze serca Twoją miłością
 
i tak jak objawiłeś nam przez anioła
 
przyjście Twojego Syna jako człowieka,
 
tak prowadź nas przez Jego cierpienie
 
i śmierć do chwały Jego zmartwychwstania,
 
który żyje i króluje ...
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne