Aktualności

 w zakonie kartuskim

 Św.Hieronima, doktora i kapłana, wspomnienie

 hieronymus

 MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma świętego, 

spraw, o to prosimy, abyśmy obficiej karmili się Twoim słowem  i znajdowali w nim źródło życia.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Hieronimie

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Page 1 of 4