Aktualności

31 stycznia

w zakonie kartuskim

św. Jana Bosko (wspomnienie)

MODLITWA

Módlmy się:

Panie, powołałeś Jana Bosko,
aby był nauczycielem i ojcem dla młodych.
Napełnij nas miłością taką jak On:
oddajmy się całkowicie Twojej służbie
i zbawieniu ludzkości.
O to prosimy...

Więcej o: Janie Bosko 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

28 stycznia

w zakonie kartuskim

św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora kościoła (3czytania)

MODLITWA

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, przez Twoją Opatrzność
wspaniała erudycja św. Tomasza nadal oświeca Twój Kościół,
a jego świętość nadal go ubogaca.
Pomóż nam wzrastać w mądrości przez Jego nauczanie
i w świętości, naśladując Jego życie.
O to prosimy...

Więcej o: Św. Tomaszu z Akwinu

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

26 stycznia

w zakonie kartuskim

św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów (wspomnienie)

MODLITWA

Módlmy się:

Boże Ojcze nasz, Ty dałeś swoim świętym
Tymoteuszowi i Tytusowi odwagę i mądrość Apostołów:
niech ich modlitwy pomogą nam żyć świętym życiem
i zaprowadzą nas do nieba, naszego prawdziwego domu.
O to prosimy ...

 

Więcej o: Św. Tymoteuszu i Tytusie 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

25 stycznia

w zakonie kartuskim

Nawrócenie św. Pawła, Apostoła (12 czytań)

 

MODLITWA

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, ty nauczałeś ewangelii cały świat
poprzez głoszenie Pawła, twojego apostoła.
Spraw, Obyśmy my, którzy świętujemy Jego nawrócenie do wiary,
szli za Nim, dając świadectwo o Waszej prawdzie.
O to prosimy ...

 

Więcej o: Św. Pawle pustelniku 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

24 stycznia

w zakonie kartuskim

św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła (3 czytania)

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze, dałeś Franciszkowi Salezemu ducha współczucia,
aby zaprzyjaźnił się ze wszystkimi ludźmi na drodze do zbawienia.
Spraw abyśmy prowadzeni Jego nauką napełnili się łagodnością
Twojej miłości i osiągnęli wieczną radość.
O to prosimy...

 

Więcej o: Św. Franciszku Salezym 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

22 stycznia

w zakonie kartuskim

św. Wincentego, męczennika (12 czytań)

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze Przedwieczny, Ty dałeś św. Wincentemu odwagę,
by znosił tortury i śmierć dla ewangelii;
napełnij nas Swoim Duchem i wzmocnij nas w Swojej miłości.
O to prosimy...  

Więcej o: Św. Wincentym, męczenniku

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

21 stycznia

w zakonie kartuskim

św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (12 czytań)

MODLITWA

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty wybierasz to, co świat uważa za słabe,
aby zawstydzić światową moc.
Spraw, obyśmy my,
którzy świętujemy narodziny św. Agnieszki
w wiecznej radości, 
byli wierni wyznawanej przez nią wierze.
O to prosimy...

 

Więcej o: Św. Agnieszce

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

17 stycznia

w zakonie kartuskim

św. Antoniego, opata i zakonnika (12 czytań)

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze, Ty powołałeś św. Antoniego,
aby wyrzekł się świata i służył Ci w samotności pustyni.
Spraw, abyśmy przez Jego modlitwy i przykład nauczyli się
zaprzeć samych siebie i kochać innych ponad wszystko.
O to prosimy ...

 

Więcej o: Św. Antonim - Opacie

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

10 stycznia

w zakonie kartuskim

św. Pawła, pierwszego pustelnika (3czytania)

MODLITWA

Módlmy się:

Jedyny Boże, to Ty przywiodłeś św. Pawła do samotności.
Spraw, aby przez Jego wstawiennictwo całe nasze życie był skierowane tam,
gdzie trwa pełnia Twojej niezawodnej chwały.
O to prosimy ...
 

Więcej o:Św. Pawle pustelniku 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

6 stycznia

w zakonie kartuskim

Objawienie Pańskie uroczystość

MODLITWA

Módlmy się:

Panie Boże nasz, Jasności, która świeci dla wszystkich narodów,

spraw, aby narody ziemi żyły w pokoju

i wznieć w naszych sercach cudowne światło,

które prowadziło Mędrców do Twojego Syna.

Który żyjesz...

 

Więcej o: Objawieniu Pańskim

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

4 stycznia

w zakonie kartuskim

Najświętszego Imienia Jezus (12 czytań)

 

 

MODLITWA

Módlmy się:

Panie, obyśmy my,
którzy czcimy święte imię Jezusa,
cieszyli się Jego przyjaźnią w tym życiu
i byli napełnieni wieczną radością w Jego królestwie.
O to prosimy ...

 

Więcej o: Najświętszym Imieniu Jezus

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

2 stycznia

w zakonie kartuskim

św. Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nazjanzu, Grzegorza z Nyssy,

Biskupów i doktorów kościoła ( 12 czytań) 

MODLITWA

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, Ty natchnąłeś Kościół
przykładem i nauczaniem swoich świętych.
Spraw, obyśmy w pokorze poznali Twoją prawdę
i wprowadzali w życie z wiarą i miłością.
O to prosimy...

 

Więcej o: św. Bazylim, św. Grzegorzu z Nazjanzuśw. Grzegorzu z Nyssy

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

1 stycznia

w zakonie kartuskim

św. Bożej Rodzicielki, Maryi uroczystość

 

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze, Ty dałeś rodzajowi ludzkiemu wieczne zbawienie
przez Macierzyństwo Dziewicy Maryi.
Spraw, obyśmy doświadczyli pomocy Jej modlitwy w naszym życiu,
ponieważ przez Nią otrzymaliśmy samo źródło życia, Twoje.
Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje...

Więcej o: Św. Bożej Rodzicielce

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

Dzisiaj, 28 grudnia

w zakonie kartuskim

św. Młodzianków, męczenników (12 czytań)

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze, którego moc objawia się w sposób wspaniały w stworzeniu,

ale w bardziej poruszający sposób w Twojej miłości do najmłodszych:

daj nam radośnie świętować tych, którzy dawali świadectwo o Twoim Synu,

zanim jeszcze nauczyli się mówić.

Przez Jezusa Chrystusa.

Więcej o: św. Młodziankach

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

dzisiaj, 27 grudnia

 w zakonie kartuskim

św. Jana, Apostoła i Ewangelisty (12 czytań)

MODLITWA

Módlmy się:

Boże, który odsłoniłeś nam tajemnice Twojego Słowa,

dzięki Twojemu apostołowi św. Janowi,

daj nam zrozumieć i pokochać cuda, które on nam objawił. 

Przez Jezusa Chrystusa...

 

Więcej o: św. Janie

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

dzisiaj, 26 grudnia

 w zakonie kartuskim

św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika, uroczystość

MODLITWA

Módlmy się:

Wszechmogący Wieczny Boże,

który krwią diakona Szczepana

zapoczątkowałeś długą serię Twoich męczenników,

błagamy Cię: daj nam Go jako orędownika

tego wiernego świadka, który posunął się tak daleko,

że modlił się za swoich oprawców.

Przez Jezusa Chrystusa...

 

Więcej o: św. Szczepanie

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

24 grudnia

 

 

Łask Bożych,

dobra i pokoju, 

ciszy w swej izdebce,

by móc dostrzec i doświadczyć,

Przychodzącego w tę świętą noc

i zdrowia i nadziei

w tych niepewnych czasach 

 życzą

członkowie Polskiej Fraterni Św. Brunona 

 

14 grudnia

w zakonie kartuskim

św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła, (3 czytania)

 

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze, Ty obdarzyłeś Jana od Krzyża
 
duchem samozaparcia i miłości krzyża.
 
Idąc za Jego przykładem,
 
spraw, abyśmy doszli do wiecznej wizji Twojej chwały.
 
O to prosimy...
 

Więcej o: św. Janie od Krzyża

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

13 grudnia

w zakonie kartuskim

św. Łucji, dziewicy i męczennicy, wspomnienie

MODLITWA

Módlmy się:

Panie, daj nam odwagę przez modlitwy św. Łucji.
 
Świętując Jej wejście do wiecznej chwały,
 
dzielmy się także Jej szczęściem w życiu, które nadejdzie. 
 
 
O to prosimy...
 

Więcej o: św. Łucji

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

8 grudnia

w zakonie kartuskim

Niepokalane Poczęcie MNP, uroczystość

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze, Ty przygotowałeś Dziewicę Maryję,
 
aby była godną Matką Twojego Syna.
 
Pozwoliłeś też jej wcześniej uczestniczyć w zbawieniu,
 
które Chrystus miał przynieść przez swoją śmierć,
 
i zachowałeś bezgrzeszną od pierwszej chwili jej poczęcia.
 
Pomóż nam przez Jej modlitwy żyć w Twojej obecności bez grzechu.
 
O to prosimy ...
 

Więcej o: Niepokalanym Poczęciu NMP

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

7 grudnia

w zakonie kartuskim

św. Ambrożego, doktora i biskupa, (3 czytania)

MODLITWA

Módlmy się:

Panie, Ty uczyniłeś świętego Ambrożego
 
wybitnym nauczycielem wiary katolickiej
 
i dałeś mu przydomek apostoła.
 
Wzbudź w swoim Kościele więcej przewodników według własnego serca,
 
aby prowadzili nas z odwagą i mądrością.
 
O to prosimy...

Więcej o: św. Ambrożym

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 30 listopada

w zakonie kartuskim

św. Andrzeja, Apostoła

MODLITWA

Módlmy się:

Panie, w swojej dobroci wysłuchaj naszych próśb. 
Ty powołałeś Apostoła Andrzeja, aby głosił Ewangelię
i prowadził twój Kościół w wierze.
Spraw, niech zawsze będzie naszym przyjacielem Twojej obecności,
aby nam pomóc w codziennej modlitwie.
O to prosimy...
 

Więcej o: św. Andrzeju

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

3 grudnia

w zakonie kartuskim

św. Franciszka Ksawerego, prezebitera, wspomnienie

MODLITWA

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, przez głoszenie Franciszka Ksawerego
 
przyprowadziłeś do siebie wiele narodów.
 
Daj gorliwość o wiarę tym wszystkim,
 
którzy w ciebie wierzą, aby twój Kościół mógł radować się
 
ciągłym wzrostem na całym świecie.
 
O to prosimy...
 

Więcej o: św. Franciszku Ksawerym

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

Dzisiaj, 25 listopada

w zakonie kartuskim

Bł. Beatrycze, dziewicy i zakonnicy (3 czytania)

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze, błogosławiona Beatrycze
była dziewicą pochłoniętą miłością,
naśladując mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dzięki  Jej modlitwom i za jej przykładem możemy
dojść do wiecznej chwały, uczestnicząc na ziemi w cierpieniach
Twojego Syna, który żyje i króluje...
 
Więcej o: Bł. Beatrycze

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne