10 listopada

św. Leona Wielkiego 

papieża i doktora Kościoła 

12 czytań 

Boże, nasz Ojcze, nigdy nie pozwolisz, aby moc piekielna zwyciężyła Twój Kościół, zbudowany na skale apostoła Piotra. Niech modlitwy papieża Leona Wielkiego zachowają nas w wierności Twojej prawdzie i umocnią w Twoim pokoju. O to prosimy…

Więcej o: Leonie Wielkim, papieżu

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008