11 listopada

św. Marcina z Tours

zakonnika i biskupa

12 czytań

Ojcze, swoim życiem i śmiercią Marcin z Tours oddał Ci cześć i uwielbienie. Odnów w naszych sercach moc Twojej miłości, aby ani śmierć, ani życie nie oddzieliły nas od Ciebie. O to prosimy…

Więcej o: św Marcinie z Tours

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008