21 listopada

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

12 czytań

Boże, nasz Ojcze, pomóż nam naśladować pokorę Maryi Dziewicy, która okazała się Twoją służebnicą nie tylko słowami, ale całym swoim życiem, ponieważ poświęciła się całkowicie Tobie, zanim poczęła Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który żyje i króluje…

Więcej o: Ofiarowaniu Najświętszej Maryi Panny

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008