8 września

Narodziny Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość

Módlmy się

Ojcze miłosierdzia, daj swojemu ludowi pomoc i siłę z nieba. Narodziny Syna Maryi Dziewicy były jutrzenką naszego zbawienia. Niech obchody jej urodzin przybliżą nas do trwałego pokoju. O to prosimy…

więcej o: narodzinach NMP

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008