13 września

św. Jana Chryzostoma

biskupa i doktora Kościoła

3 czytania

Módlmy się

Ojcze, mocy wszystkich, którzy Ci ufają, Ty sprawiłeś, że Jan Chryzostom zasłynął z kaznodziejstwa i heroizmu w swoich cierpieniach. Obyśmy uczyli się z jego nauczania i nabierali odwagę z jego cierpliwej wytrwałości. O to prosimy…

więcej o: św. Janie Chryzostomie

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008