14 września

Podniesienie Krzyża św.

12 czytań

Módlmy się

Ojcze, przez krew Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, odkupiłeś rodzaj ludzki. Uwolnij od więzów grzechów wszystkich, którzy przychodzą adorować życiodajny krzyż. O to prosimy…

więcej o: Podniesieniu Krzyża św.

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008