21 września

św. Mateusza

Apostoła i Ewangelisty

12 czytań

Módlmy się

Boże miłosierdzia, Ty wybrałeś celnika, św. Mateusza, aby dzielił godność apostołów. Jego przykładem i modlitwą pomóż nam naśladować Chrystusa i pozostać wiernymi w twojej służbie. O to prosimy…

więcej o: św. Mateuszu

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008