19 czerwca

św. Romualda z Camadoli 

Opata i mnicha

3 czytania

Módlmy się

Boże, Ty przez świętego Romualda odnowiłeś w Kościele życie pustelnicze, spraw, abyśmy wyrzekając się samych siebie i naśladując Chrystusa, mogli osiągnąć Królestwo niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

więcej o: Św. Romualdzie

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008