24 czerwca

Narodziny św. Jana Chrzciciela

Uroczystość

Módlmy się

Boże wszechmocny i wiecznie żyjący, pomóż nam iść za św. Janem, głosem wołającym na pustyni, i przygotuj prostą drogę w naszych sercach na przyjście Chrystusa, który żyje i króluje…

więcej o: Narodzinach św. Jana Chrzciciela

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008