26 czerwca

św. Antelma

zakonnika i biskupa

12 czytań

Módlmy się

Panie, nasz Boże, Ty miłujesz pokój i jedność. Przez wstawiennictwo św. Antelma szukajmy zawsze Twojego Królestwa i chwalmy Cię sercem i mową, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje…

więcej o: św. Antelmie

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008