27 czerwca

św. Ireneusza

męczennika i biskupa, doktora Kościoła

wspomnienie

Módlmy się

Ojcze, Ty wezwałeś świętego Ireneusza, aby stał na straży Twojej prawdy i przyniósł pokój Twojemu Kościołowi. Przez Jego modlitwy odnów nas w wierze i miłości, abyśmy zawsze dążyli do jedności i pokoju. O to prosimy…

więcej o: św. Ireneuszu

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008