29 czerwca

św. Piotra i Pawła 

Apostołów

Uroczystość

Módlmy się

Boże, nasz Ojcze, Ty dajesz nam dziś radość z obchodzenia uroczystości apostołów Piotra i Pawła, przez których Kościół po raz pierwszy otrzymał wiarę. Prosimy, zachowaj nas wiernymi ich nauczaniu. O to prosimy…

więcej o: sw. Piotrze i Pawle

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008