3 lipca

Św. Tomasza

Apostoła

12 czytań

Módlmy się

Ojcze Wszechmogący, oddając cześć Tomaszowi Apostołowi, doświadczajmy zawsze pomocy jego modlitw. Obyśmy otrzymali życie wieczne, wierząc w Jezusa, którego św. Tomasz uznał za Pana, który żyje i króluje…

więcej o: św. Tomaszu Apolstole

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008