4 maja

św. Jana, Augustyna, Roberta i Towarzyszy

męczenników i zakonników

12 czytań

Boże Wszechmogący, Ty uświęciłeś męczeństwem Jana i jego towarzyszy za ich wierność Papieżowi. Obyśmy idąc za przykładem ich niezachwianego przywiązania do jedności Stolicy Piotrowej, mogli w ten sposób służyć wam w pokoju. O to prosimy …

Więcej o: św. Janie, Augustynie, Robercie i Towarzyszach

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008