6 lipca

Świętej Roseliny de Villeneuve

dziewicy i zakonnicy

12 czytań

Módlmy się

Z miłości do Ciebie, Panie, św. Rozelina wyrzekła się świata, aby tylko do Ciebie należeć. Daj nam za jej przykładem odwrócić się od ziemskich dóbr, aby być bogatym w niebie, wieczną radością. Przez Jezusa Chrystusa…

więcej o: św. Roselinie

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008