Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 28 października

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Szymona i Judy, Apostołów  (12 czytań)

 

szymon i juda

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Ty przez Apostołów Szymona i Judy doprowadziłeś do poznania Ciebie.

Spraw o to prosimy, abyśmy przez świętowanie ich wieczystej chwały wzrastali

w głoszeniu Twojego Królestwa a sami czyni postępy w poznawaniu Ciebie.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Szymonie i Judzie

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 21 października

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Hilariona, zakonnika (3 czytania)

 

mistrz hilarion

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Nasz Ojcze, Ty wezwałeś św. Hilarion,

aby pozostawiając świat znaleźć schronienie w Tobie.

Za Jego wstawiennictwem spraw, abyśmy mieli czyste serca,

by móc wielbić Ciebie. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Hilarionie z Gazy

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 18 października

w zakonie kartuskim

 

Św. Łukasza, Ewangelisty i Apostoła (12 czytań)

 

saint luke the evangelist

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, św. Łukas ujawnić w swej Ewnagelii tajemnicę miłości.

Spraw o to prosimy, byśmy trwali w  nowy przykazaniu miłości

i stali się  przykładem dla innych ludzi.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Łukaszu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 17 października

 

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Ignacego Antiocheńskiego, męczennika i biskupa (3 czytania)

 

 

ignatius

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Wszechocny i wieczny Boże,

Ty włączyłeś do swojego kościoła męczenników, by byli jego ozdobą,

spraw o to prosimy, by męczeństwo św. Ignacego z Antiochii,

było dla nas przykładem męstwa w wierze.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Ignacym z Antiochii

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 15 października

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Teresy od Jezusa, doktora, dziewicy i zakonnicy (12 czytań)

 

 

st teresa

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Nasz Zbawicielu, wysłuchaj naszym modlitw za przyczyną

św. Teresy od Jezusa, która wskazała kościołowi drogę ku niebańskiej doskonałości,

spraw o to pokornie prosimy, abyśmy mogli karmić się jej duchową nauką

i wzrastali w miłości do Ciebie.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Teresie od Jezusa

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Strona 1 z 19

Zaloguj się