Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 2 Listopada

 

w zakonie kartuskim

 

Dzień zaduszny (bez 12 czytań)

 

 allsoulsday

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy,

które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego 

i umocnij naszą nadzieję,  że razem z Twoimi

wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy. 

 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: Dniu zadusznym

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 1 Listopada

 

w zakonie kartuskim

 

Wszystkich Świętych, uroczystość

 

 allsaints

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty ukazujesz nam, 

w dzisiejszej uroczystości zasługi wszystkich Świętych, 

prosimy Cię, abyśmy dzięki Ich wstawiennictwu 

ukazywali twoją chwałę całemu światu.

 

Przez Jezusa Chrystusa ...

Więcej o: Wszystkich Świętych

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 28 października

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Szymona i Judy, Apostołów  (12 czytań)

 

szymon i juda

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Ty przez Apostołów Szymona i Judy doprowadziłeś do poznania Ciebie.

Spraw o to prosimy, abyśmy przez świętowanie ich wieczystej chwały wzrastali

w głoszeniu Twojego Królestwa a sami czyni postępy w poznawaniu Ciebie.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Szymonie i Judzie

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 21 października

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Hilariona, zakonnika (3 czytania)

 

mistrz hilarion

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Nasz Ojcze, Ty wezwałeś św. Hilarion,

aby pozostawiając świat znaleźć schronienie w Tobie.

Za Jego wstawiennictwem spraw, abyśmy mieli czyste serca,

by móc wielbić Ciebie. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Hilarionie z Gazy

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 18 października

w zakonie kartuskim

 

Św. Łukasza, Ewangelisty i Apostoła (12 czytań)

 

saint luke the evangelist

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, św. Łukas ujawnić w swej Ewnagelii tajemnicę miłości.

Spraw o to prosimy, byśmy trwali w  nowy przykazaniu miłości

i stali się  przykładem dla innych ludzi.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Łukaszu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Strona 8 z 18

Zaloguj się