1 czerwca

Św. Justyna

męczennika

wspomnienie

 

Ojcze, przez szaleństwo krzyża nauczyłeś św. Justyna wzniosłej mądrości Jezusa Chrystusa. Spraw, obyśmy i my odrzucili kłamstwo i pozostali wierni wierze. O to prosimy …

Więcej o: św. Justynie, męczenniku

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008