10 sierpnia

św. Wawrzyńca

męczennika 

12 czytań

Módlmy się

Panie, Ty dałeś świętemu Wawrzyńcowi siłę, aby zatriumfował nad płomieniami, którymi był torturowany. Daj nam łaskę gaszenia ognia naszych złych namiętności. O to prosimy…

więcej o: św. Wawrzyńcu

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008