11 lipca

św. Benedykta

Opata i mnicha

12 czytań 

Módlmy się

Boże, nasz Ojcze, Ty uczyniłeś św. Benedykta wybitnym przewodnikiem, aby uczył ludzi, jak żyć w Twojej służbie. Spraw, abyśmy przedkładając Twoją miłość nad wszystko inne, mogli z radością czynić Twoją wolę. O to prosimy…

więcej o: św. Benedykcie

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008