15 sierpnia

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość

Módlmy się

Wszechmocny i wiecznie żywy Boże, Ty powołałeś bezgrzeszną Dziewicę Maryję, Matkę Twojego Syna, z ciałem i duszą do chwały nieba. Spraw, abyśmy postrzegali niebo jako nasz ostateczny cel i przychodzili dzielić jego chwałę. O to prosimy…

więcej o: Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008