21 czerwca

Św. Alojzego Gonzagi,

wspomnienie

Módlmy się

Ojcze miłości, Dawco wszelkiego dobra, Ty w świętym Alojzym połączyłeś niezwykłą niewinność z duchem pokuty. Za jego wstawiennictwem spraw, abyśmy nie poszliśmy za przykładem jego niewinności, ale naśladowali jego przykład pokuty. O to prosimy…

Więcej o: Św Alojzym Gonzaga

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008