27 sierpnia

św. Moniki

świętej kobiety

wspomnienie

Módlmy się

Boże miłosierdzia, pociecho bolejących, łzy św. Moniki pobudziły Cię do nawrócenia jej syna, św. Augustyna, na wiarę Chrystusową. Przez jej modlitwy pomóż nam odwrócić się od naszych grzechów i znaleźć Twoje pełne miłości przebaczenie. O to prosimy…

więcej o: św. Monice

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008