29 kwietnia

św. Katarzyny ze Sieny

dziewicy i Doktora Kościoła

12 czytań

Ojcze, rozmyślając nad cierpieniem Twego Synu, i służąc Twojemu Kościołowi, św. Katarzyna była przepełniona żarliwością Twojej miłości. Spraw, obyśmy przez Jej modlitwy uczestniczyli w tajemnicy śmierci Chrystusa i radowali się objawieniem Jego chwały, bo On żyje i króluje …

Więcej o: św. Katarzynie ze Sieny

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008