3 maja

W Polsce święto to jest przesunięte na dzień 6 maja – ze względu na obchodzoną 3 maja uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki Polski.

św. Filipa i Jakuba

Apostołów

12 czytań

Boże, nasz Ojcze, co roku dajesz nam radość w święto apostołów Filipa i Jakuba. Za wstawiennictwem ich modlitw możemy uczestniczyć w cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu Twojego Jedynego Syna i dostąpić wiecznej wizji Twojej chwały.

O to prosimy …

Więcej o: św. Filipie i Jakubie, Apostołach

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008