31 maja

Nawiedzenie ńajświętszej Maryi Panny 

12 czytań

Ojcze przedwieczny, Ty natchnąłeś Maryję Dziewicę, Matkę Twojego Syna, aby nawiedziła Elżbietę i pomogła jej w potrzebie. Zachowaj nas otwartymi na działanie Twojego Ducha i wraz z Maryją wielbimy Cię na wieki. O to prosimy…

Więcej o: Nawiedzeniu Najświętszej Maryi Panny

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008