5 sierpnia

Świętych i Błogosławionych zakonu kartuskiego

(3 czytania)

Módlmy się

Ojcze, wzmocnij nasze serca; nasi bracia, znosząc wszystko dla Kościoła, doprowadzili do końca swoje życie w samotności; Spraw abyśmypPodążając za nimi, ukryci w tajemnicy Twego oblicza, osiągnęli pełnię miłości. Przez Jezusa Chrystus.

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008