6 sierpnia

Przemienie Pańskie

uroczystość

12 czytań

Módlmy się

Ojcze, Ty powiedziałeś nam, że Twój Syn jest Ci nieskończenie dobry. W tym dniu objawiłeś Go cudownie przemienionego prorokom obu Przymierzy. Czyniąc dobro, spraw, abyśmy i my żyli w sposób dojrzały, doszli do kontemplacji chwały Chrystusa na wieki, ponieważ On żyje i króluje…

więcej o: Przemienieniu Pańskim

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008