Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 8 września

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Narodzenie NMP, uroczystość 

 

narodzenie nmp

 

MODLITWA (do prywatnego odmawiania)

Módlmy się.

Ojciec miłosierdzia, Ty daleś swojemu ludowi pomoc i siłę z nieba,

a narodziny Syna Maryi Dziewicy były początkiem naszego zbawienia.

Niech święto narodzenia NMP przybliża nas do trwałego pokoju.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: Narodzeniu NMP

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 3 września

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Grzegorza Wielkiego, doktora i papieża (12 czytań)

 

gregory great 

 

MODLITWA

Módlmy się.

 

Ojcze, Ty poprowadzić swój lud z życzliwością i rządzić nami z miłością.

Daj ducha mądrości tym, którzy prowadzą Twój Kościół,

abyśmy wzrastali w świętości i byli wieczną radością naszych pasterzy.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Grzegorzu Wielkim

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj 29 sierpnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela (12 czytań)

 

beheading john the baptist

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty nazwałeś Jana Chrzciciela zwiastunem narodzin i śmierci

Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który podobnie jak On  oddał swoje życie

na świadectwo prawdzie i sprawiedliwości.

Prosimy Cię wzmocnij w nas siłę, abyśmy z odwagą walczyli o wiarę, którą wyznajemy. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: męczeństwie św. Jana Chrzciciela

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 28 sierpnia

Monday, 26 August 2019 07:00

There are no translations available.

w zakonie kartuskim

 

Św.Augustyna, doktora i kapłana (12 czytań)

 

saint augustine

 

Teskty wspólne o doktorach Kościoła lub Pasterzach z wyjątkiem:

MODLITWA

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, prosimy odnów w swoim Kościele ducha,

którym obdarzyłeś świętego Augustyna,

spraw o to prosimy, abyśmy napełnieni tym duchem

pragnęli i szukali Ciebie samego,

źródła mądrości i dawcy miłości wiecznej.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Augustynie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 27 sierpnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Moniki, wspomnienie

 

smonica

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże miłosierdzia, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki

i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi, św. Augustynowi,

daj nam za Jej wstawiennictwem odwrócić się od naszych  grzechów

i znaleźć Twoje miłosierne przebaczenie.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Monice

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Page 5 of 16