Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 6 lutego

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

św. Pawła Miki i towarzyszy, męczenników, wspomnienie

 

 

san paolo miki

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Boże,  mocy szystkich Twoich świętych,

Ty przez cierpienie krzyża doprowadziłeś  Pawła Miki i jego towarzyszy

do radości życia wiecznego.

Prosimy pokornie, aby nasze modlitwy za ich wstawiennictwem

dały nam odwagę, aż do śmierci bycia wiernymi Tobie

w wyznawaniu naszej wiary.

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 5 lutego

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Agaty, dziewicy i męczennicy (3 czytania)

 

 

sw.agata

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, do cudów Twojej łaski 

włączono zastępy zarówno mężczyzn jak i kobiet,

którzy otrzymali palmę męczeństwa.

Dopomóż nam, o to prosimy,

abyśmy za wstawiennictwem św Agaty,

której  święto dzisiaj  obchodzimy, 

naśladując jej świętość

mogli osiągnąć zjednoczenie z Tobą.

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
Więcej o: św. Agacie
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 2 lutego

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Ofiarowanie Pańskie, uroczystość

 

ofiarowanie paskie

 

MODLITWA (do prywatnego odmawiania)

Módlmy się.

 

Wszechmogący Ojcze, Jezus Chrystus,
Twój Syn dla nas stał się człowiekiem
 i został przedstawiony w świątyni.
Prosimy, aby Chrystus pomógł uwolnić
nasze serca od grzechu
i doprowadzić nas do Ciebie.
 
Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 31 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Jana Bosko, kapłana, wspomnienie

 

 

bosko

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie Boże, Ty wezwałes św. Jana Bosco,

aby był nauczycielem i ojcem młodych.
Napełnij nas miłością, tabyśmy podobnie jak on,
abyśmy mogli oddać się całkowicie do Twojej dyspozycji
i przyczyniać się do zbawienia innych ludzi
Przez Jezusa Chrsytusa...
 

Więcej o: św. Janie Bosko

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 28 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

Św. Tomasza z Akwinu, doktora i kapłana (3 czytania)

 

thomsa aquinas

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, dzieki Twej łasce święty Tomasz nadal oświeca Twój Kościół,

a przykład jego świętości nadal wzbogaca Twój Kościół.

Prosimy pokornie, pomóż nam, byśmy naśladując jego życie,

mogli wzrastać w mądrości jego nauczania i świętości.

 

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Page 6 of 23