Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 24 sierpnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Bartłomieja, Apostoła (12 czytań)

 

stbartholomewapos

 

Teksty wspólne o Apostołach z wyjątkiem:

MODLITWA

Módlmy się.

Panie Boże, wzmocnij w nas wiarę, co czyniło św Bartłomieja

zawsze wiernym Chrystusowi,

spraw o to prosimy, niech Twój Kościół zawsze będzie znakiem

zbawienia dla wszystkich narodów świata.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Bartłomieju

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 22 sierpnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Najświętszej Maryi Panny, Królowej, wspomnienie

 

queen of heaven

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Ty dałeś nam Matkę Twojego Syna, aby była naszą Królową i Matką,

spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem mogli dzielić chwałę dzieci w Królestwie niebieskim.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: Najświętszej Maryi Pannie, Królowej

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 21 sierpnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Piusa X, papieża, wspomnienie

 

 

pius x

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Ty dla obrony katolickiej wiary i odnowienia wszystkiego

w Chrystusie napełniłeś świętego Piusa X, papieża,

duchem mądrości i apostolską mocą, spraw, o to prosimy,

abyśmy idąc za jego przykładem osiągnęli nagrodę życia wiecznego.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Piusie X

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 20 sierpnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Bernarda z Clairvaux, doktora i zakonnika

 

 

saint bernard of clairvaux

 

 

Teksty wspólne z doktorów  Kościoła lub zakonników z wyjątkiem:

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Bernard, przejęty gorliwością

o Twoją chwałę płonął jak ogień i oświecał Twój Kościół, 

spraw za jego wstawiennictwem,

abyśmy napełnieni tym samym duchem postępowali jak dzieci światłości.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Bernardzie z Clairvaux

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 15 sierpnia

There are no translations available.

 

 

w zakonie kartuskim

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, uroczystość

 

 

assumption of mary

 

 

MODLITWA (do użytku prywatnego)

Módlmy się.

Wszechmocny Wieczny Boże, Ty wziąłeś dzisiaj  do chwały nieba

z ciałem i duszą Dziewicę Maryję, matkę swojego Syna.

Dopomóż nam zobaczyć niebo jako ostateczny cel naszego życia

i dzielić wspólnie z Nią jej chwałę.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: Wniebowzięciu NMP

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Page 6 of 16