Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Plan spotkania Wielkopostnego 2012

There are no translations available.

03_marzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sobota 24 marca 2012


 ok. 13.00 -  Przyjazd i zakwaterowanie

13.30 – 14.30 – Spotkanie z Ojcem Przeorem

15.00 – 15.20 – Nona

15.30 – 15.40 – Nona naszej Pani – małe Oficjum w celi.

16.00 – 17.30 – Spotkanie własne Wspólnoty

17.30 – 18.30 – Rekreacja indywidualna

18.30 – 19.00 – Kolacja

19.30 – 20.00 – Kompleta

20.10 – 20.20 – Kompleta naszej Pani – małe Oficjum w celi

Silentium sacrum

 

 Niedziela 25 marca 2012


 23.45 – 23.55 – Jutrznia naszej Pani – małe Oficjum w celi

  0.00 – 1.00 – Matutinum

  1.00 – 7.00 – Spoczynek

  7.00 – 8.00 – Pryma naszej Pani + Pryma + rozmyślanie – modlitwa indywidualna w celi

  8.30 – 9.00 – Śniadanie

  9.00 – 10.00 – Spotkanie własne wspólnoty

10.30 – 11.30 – Msza św.

11.30 – 12.30 – czas wolny

12.30 – zakończenie spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis ikony św. Brunona

There are no translations available.

 Wprowadzenie. Fragmenty Paula Evdokimova ”Prawosławie” z rozdziału „wtajemniczenie w ikonę”

                                                                          

„Ale my wszyscy, odkrytym obliczem patrząc w zwierciadle na chwałę Pańską w ten sam obraz się przemieniamy…”(2 Kor 3,18). (…)

Ikona także jest hymnem pochwalnym, doksologią, potokiem chwały, którą śpiewa za pomocą sobie właściwych środków. Prawdziwe piękno nie ma potrzeby udowadniania siebie, jest ono oczywistością podniesioną na płaszczyznę ikonograficznego argumentu na rzecz Prawdy Bożej. Poznawcza treść ikon jest dogmatyczna, dlatego nie ikona jako dzieło sztuki jest piękna, lecz przede wszystkim jej prawda. Ikona nigdy nie może być „ładna”, lecz będąc piękna, wymaga duchowej dojrzałości, by ją poznać.

Właściwością chwały jest światło. Aureole otaczające postacie na ikonach nie są wyróżniającymi znakami świętości, ale promieniowaniem jej świetlistej istoty. Dla świętych powiedzenie: „Wy jesteście światłością świata”, jest norma ontologiczną. Prawda każdego bytu mówi przez czystość jej odbicia. Cudowną łaską daną każdemu stworzeniu jest możliwość bycia figurą, zwierciadłem Niestworzonego. Ten poziom inspiracji zakłada charyzmatyczny rodzaj służby „świętych ikonografów” i wymaga przejścia od zwykłej sztuki do sztuki sakralnej. Wizja ikonografów jest funkcją wiary, o której mówił św. Paweł, że jest ona „przeświadczeniem o rzeczach niewidzialnych” (Hbr 11,1). Czynią oni doświadczenia na temat tego, co niewidzialne, na temat „formy wewnętrznej” bytu i ta wewnętrzność wywodzi się z kategorii „Taboru”[i], z głębin oświecającego ducha. Na ikonie nigdy nie widać źródła światła, chociaż światło jest jej tematem, nie objaśnia się słońca. Można powiedzieć, że ikonografowie malują przy pomocy światła Taboru. Fakt godny uwagi: pierwszą ikonę każdego mnicha malującego obrazy stanowi zwykle temat Przemienienia, ażeby Chrystus „rozniecił swoje światło w jego sercu”.(…)

Równoległy prąd Objawienia czyni z ikony „ewangelię widzialną”, malarskie objaśnienie do Ewangelii.

(…)…ikona jest wyrazem, podobieństwem bytu, bałwan, przeciwnie, jest podobieństwem niebytu, fikcją, ułudą. Bałwochwalczo czcić ikonę, to tyle, co ją niszczyć, gdyż znaczy to zamykać przedstawioną osobę w tablicy z drzewa, czynić z niej bożka i sprawić, że przestaje istnieć.

Ikona bynajmniej nie jest inkarnacją, nie jest nawet miejscem objawienia, ale jest widzialnym znakiem niewidzialnie promieniującej obecności. (…) Przestrzeń dana w ikonie niczego nie zamyka, lecz uczestniczy w obecności i przez nią się uświęca. Ikona nie ma samodzielnego istnienia, prowadzi tylko do bytów samych w sobie. (…) ma pedagogiczne zadanie nauczania, jest ona słabym przypomnieniem Boga i pobudza pragnienie naśladownictwa[ii].

 

Opis do ikony Polskiej Fraterni Świętego Brunona

 

W lewym górnym rogu Jezus prawą ręką błogosławi wszystkim ludziom na ziemi. Ułożenie palców w geście błogosławienia wskazuje na podwójną naturę ludzką i boską oraz Trójcę Przenajświętszą. Druga dłoń Chrystusa trzyma w ręce tzw. rotulus, zwój w którym zapisane są cytaty ze starego testamentu mówiące o przyjściu Zbawiciela. W ten sposób połączona jest tradycja starego testamentu z mesjańskim posłaniem Jezusa. Chrystus przyszedł na świat zgodnie z pradawną obietnicą daną nam przez Boga za pośrednictwem proroków, jest Tym który przyszedł zgodnie z prawem. Ciekawostką jest także sposób wiązania rotulusa tasiemką, która czasami przybiera graficzny obraz ICXC. Tak więc w naszej ikonie ręka Jezusa trzyma rotulus, a druga błogosławi i udziela wszelkich łask za pośrednictwem Najświętszej Maryji Panny i św. Brunona.

Postać NMP zdobią symbole Trójcy Swiętej, znajdują się na czole i ramionach; na Jej piersi niczym szkaplerz widnieje nika – symbol zwycięstwa, jest tu Krzyż, włócznia, gąbka, i czaszka adamowa; w istocie nika przypomina świętą Hostię. NMP prawą ręką sięga do Syna i wstawia się za rodzajem ludzkim, zaś lewą ręką w geście miłości matczynej przytula i niejako podtrzymuje świętego Brunona kartuza; w tym geście zanosi nasze wspólnotowe modlitwy do Pana, jest Bramą Niebios.

Święty Brunon w geście modlitewnego uniesienia wznosi ręce i wstawia się za nami. Jest ubrany w charakterystyczny dla kartuzów biały habit, pozbawiony jest włosów, jako symbol pokory i uniżenia. Nieopodal leży czaszka, atrybut pustelników.

Ponad postacią św. Brunona jaśnieje herb kartuzów: kula ziemska, Krzyż i siedem gwiazd – siedmiu pierwszych kartuskich pustelników.

W lewym dolnym rogu znajduje się pierwszy monaster wzniesiony przez Brunona. Pustelnię nazwano z biegiem czasu „Wielką Kartuzją”.

 


 [i] Góra Tabor, miejsce przemienienia Pańskiego

 

[ii] „Za pomocą cielesnych oczu oglądających ikonę, moje życie duchowe przenika tajemnicę Wcielenia” – św. Jan Damasceński; P.G. XCVI, 1360

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kolejne dni skupienia i modlitwy

There are no translations available.


Z wielką radością informujemy o dniach skupienia i modlitwy naszej wspólnoty u OO Kamedułów w Krakowie, w dniach 7 - 9 października br.
W czasie naszego spotkania zostanie poświęcona ikona św. Brunona. Będzie to ważne wydarzenie dla naszej wspólnoty.  
Jak zawsze, będzie też czas na wspólną modlitwę, matutinum, chwilę refleksji i poświęcenie Bogu i sobie czasu na indywidulną adorację i wyciszenie wewnętrzne. 

Piątek 7 października

         ok. 16.00 – przyjazd i zakwaterowanie
 16.30 – 16.40 – Litania do św. Brunona z Kolonii – rozpoczęcie rekolekcji  - wspólnie
 16.45 – 17.15 – kolacja w celi
 17.15 – 17.25 – Nieszpory naszej Pani  – małe Oficjum w celi
 17.30 – 18.00 – Nieszpory w kościele z O.O. Kamedułami
 18.00 – 18.30 – Spotkanie organizacyjne
 18.40 – 18.50 – Kompleta naszej Pani  – małe Oficjum w celi
 19.00 – 19.30 – Kompleta w kościele z O.O. Kamedułami
                             Silentium sacrum

 Sobota 8 października

 23.45 – 23.55 – Jutrznia naszej Pani  - małe Oficjum w celi
    0.00 – 1.00 – Matutinum  – modlitwa własna  wspólnoty
    1.00 – 5.20 – spoczynek
    5.20 – 5.30 – Pryma naszej Pani – małe Oficjum w celi
    5.30 – 5.45 – Pryma – indywidualnie w celi
    6.00 – 7.00 – Msza św. + Tercja w kościele z O.O. Kamedułami
    7.10 – 7.20 – Tercja naszej Pani – małe Oficjum celi
    7.30 – 8.00 – śniadanie w celi
    8.00 – 9.50 – Lectio divina w celi
10.00 – 12.00 – Uroczystość poświęcenia ikony Wspólnoty + agapa
12.00 – 12.15 – Seksta w kościele z O.O. Kamedułami
12.20 – 12.30 – Seksta naszej Pani – małe Oficjum w celi
12.30 – 14.15 – obiad + czas wolny
14.15 – 14.25 – Nona naszej Pani – małe Oficjum w celi
14.30 – 14.45 – Nona w kościele z O.O. Kamedułami
14.45 – 16.45 – Spatiamentum  ( lub spotkanie braterskie przy złej pogodzie)
16.45 – 17.15 – kolacja w celi
17.15 – 17.25 – Nieszpory naszej Pani  – małe Oficjum w celi
17.30 – 18.00 – Nieszpory  w kościele z O.O. Kamedułami
18.00 – 19.00 – Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele
19.00 – 19.20 – Kompleta  w kościele z O.O. Kamedułami
19.30 – 19.40 – Kompleta naszej Pani – małe Oficjum w celi
                             Silentium sacrum

 Niedziela 9 października

  23.45 – 23.55 – Jutrznia naszej Pani  - małe Oficjum w celi
      0.00 – 1.00 – Matutinum  – modlitwa własna  wspólnoty
      1.00 – 5.20 – spoczynek
      5.20 – 5.30 – Pryma naszej Pani – małe Oficjum w celi
      5.30 – 5.45 – Pryma indywidualnie w celi
      6.00 – 7.00 – Msza św. + Tercja w kościele z O.O. Kamedułami
      7.10 – 7.20 – Tercja naszej Pani – małe Oficjum w celi
      7.30 – 8.00 – śniadanie w celi
    8.00 – 11.00 – spotkanie braterskie - dyskusja
  11.15 – 11.25 – Seksta naszej Pani  – małe Oficjum w celi
  11.30 – 12.00 – Różaniec  w kościele z O.O. Kamedułami
  12.00 – 12.15 – Seksta  w kościele z O.O. Kamedułami
  12.15 – 12.45 – wspólny obiad
  12.45 – 14.00 – wspólna rekreacja (kawa, herbata, ciasto)
  14.15 – 14.30 – Litania do św. Brunona z Kolonii – zakończenie rekolekcji  – wspólnie

 

Hildegarda z Bingen

There are no translations available.

Salvatrix

Oszczepie winny,
diademie na królewskiej purpurze,
spoczywasz w zamknięciu,
niczym w baszcie obronnej.
Zielenisz się i kwitniesz na inny sposób
niż Adam, ojciec ludzkiego rodu.

Bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona!
Z Twego łona powstało inne życie
niż to, któego Adam dzieci swe pozbawił.

O kwiecie, ni rosa, ni kropla deszczu,
nie spadła na Ciebie,
ani wiatr nie zawiał ponad Tobą,
ale Boska wspaniałość
jako gałązkę najszalchetniejszą ukazała Ciebie. [...]

Lecz z Twego łona, o jutrzenko,
nowe słońce powstało,
które grzech Ewy wymazało
i stokroć więcej przyniosło błogosławieństw
niż Ewa zaszkodziła. [...]

Modlitwy Hildegardy z Bingen, tłum. K. Wiwer, Kraków 2008, s 98-99

Polska Fraternia św. Brunona ma już swoją ikonę

There are no translations available.sw_bruno_internet_2
 

Page 13 of 16